Så skapar smarta medarbetarförmåner konkurrenskraft

Senast uppdaterad: 2023-09-015 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Väl genomtänkta personalförmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare. Det stärker även arbetsgivarvarumärket. När du väljer att satsa på dina medarbetares finansiella hälsa och får dem att känna sig sedda och stöttade, gynnar det både dem och företaget i stort. Vi vågar påstå att det är en satsning som ger snabb avkastning på investeringen. 

 

 

Fler företag engagerar sig i sina medarbetares finansiella hälsa 

Finansiell hälsa är den svenska motsvarigheten av det engelska begreppet “financial wellness”, som i korta drag handlar om en persons ekonomiska trygghet och välbefinnande. Finansiell hälsa handlar mindre om vad man får i lön varje månad och mer om hur man upplever sin ekonomiska situation. En god finansiell hälsa kan till exempel handla om att man känner frihet i att kunna göra aktiva val i livet, har kontroll över sin vardagsekonomi och sina utgifter och har förmågan att klara sig ekonomiskt under tuffare tider och i framtiden. Faktorer som alla minimerar den ekonomiska stressen.

Att man som arbetsgivare ska engagera sig i sina medarbetares finansiella hälsa kan tyckas långsökt. Men faktum är att fler och fler företag börjar inse, och prioritera, kopplingen mellan god finansiell hälsa och prestation på jobbet. 

smarta medarbetarförmåner

Rätt förmåner kan ge avkastning på flera sätt  

Vi vet alla att en hög personalomsättning kan vara kostsamt – i form av både tid och pengar. Att ha engagerade och lojala medarbetare som ser många anledningar att stanna kvar är därför en investering som snabbt ger avkastning. För många företag är dock en lönehöjning inte ett alternativ. Det är här väl genomtänkta förmåner kommer in i bilden.

En rapport från Aon Hewitt visar att 5 procent ökning i medarbetarengagemang leder till 3 procent högre omsättning nästföljande år. Att bry sig om medarbetarnas finansiella hälsa kan alltså vara avgörande för din affär. Genom bra medarbetarförmåner som förbättrar medarbetarnas finansiella hälsa kan du:

  • öka produktiviteten
  • skilja er från konkurrenterna
  • attrahera de bästa talangerna
  • skapa en välmående arbetsplats
  • få medarbetare att känna sig sedda och stöttade
  • stärka tilliten genom ökad transparens 
  • ge de anställda möjlighet till mer pengar i plånboken

 

Med dessa möjligheter i åtanke är det lätt att se hur personalförmåner bör vara en viktig del av bolagets övergripande strategi. Att satsa på schyssta och smarta förmåner som bidrar till finansiell hälsa är på god väg att bli en ny standard för den moderna arbetsgivaren.

Vilka förmåner passar just er organisation?  

Det finns flera olika sätt att stötta sina medarbetare, förutom genom löneökning. Ett skräddarsytt förmånspaket som passar just dina medarbetare har visat sig vara mycket uppskattat, och ibland till och med ännu mer uppskattat än en höjd lön. 

Förmåner kan handla om allt från flexibla arbetstider och kompetensutveckling till friskvård, pension och försäkringar. Men det kan också handla om möjligheter till rabatter, en betald lunch då och då eller en uppstyrd lunchyoga i konferensrummet varje vecka. En blandning av monetära och mer mjuka och värdeskapande förmåner brukar vara ett effektivt sätt att bidra positivt till dina medarbetares finansiella hälsa och se till att det finns något för alla. 

förmåner passar organisation

Skräddarsy och synliggör förmånspaketet

Många företag och organisationer står inför en situation där flertalet förmåner erbjuds, men inte utnyttjas till fullo av medarbetarna. Det finns två troliga anledningar till det. Antingen är förmånerna inte tillräckligt synliga och samlade för medarbetarna, exempelvis på en digital plattform eller i en app. Eller så uppfyller förmånerna helt enkelt inte medarbetarnas önskemål. 

De förmåner du väljer att erbjuda dina medarbetare bör alltid vara ett resultat av vad medarbetarna faktiskt vill ha. Annars är risken att ni kastar pengar i sjön när förmåner inte utnyttjas. Vilka förmåner medarbetarna är intresserade av kan skilja sig mycket beroende på generationer och i vilket skede i livet man är. Därför är det en god idé att fråga medarbetarna vad som skulle gynna deras finansiella hälsa bäst och skräddarsy ett förmånspaket efter det. 

 

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan skapa ett konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke med hjälp av medarbetarförmåner? 

Då kan du ladda ner vår guide om just detta. I guiden går vi igenom mer om varför det är värt att satsa på dina medarbetares finansiella hälsa och visar konkreta exempel på förmåner du kan erbjuda för att vara en flexibel och progressiv arbetsgivare. Dessutom tipsar vi om hur du tydligt kan kommunicera vilka förmåner som finns och deras faktiska värde.
Guiden "Förmåner som gör skillnad" hittar du här. Trevlig läsning! 

HÄMTA GUIDE