Så sätter Conmore personalhälsan i fokus

Senast uppdaterad: 2022-03-183 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg


Allt fler arbetsgivare inser vikten av ett aktivt och förebyggande hälsoarbete för att minska sjukfrånvaron och främja personalhälsan. På teknikkonsultbolaget Conmore är hälsofrågorna tätt sammanvävda med företagets värderingar. HR-chefen Malin Jägevall berättar hur det här synsättet har gjort Conmore till en attraktiv och omtänksam arbetsgivare som hjälper medarbetarna att må bra – både på jobbet och hemma.

Hur hänger ert hälsoarbete ihop
med era kärnvärden? malin-jagevall-conmore


Vi är ett värdegrundsbaserat bolag. Omtanke är en av våra viktigaste hörnstenar, tillsammans med trygghet och ansvar. Så har det varit ända sedan bolaget grundades för 28 år sedan, och det genuina intresset för att såväl våra medarbetare som deras närmaste ska må bra har blivit en självklar del av vår kultur.

Hur märks det här synsättet i den dagliga verksamheten?

Eftersom vi är ett konsultbolag tillbringar vår personal större delen av tiden ute hos våra kunder. Det gör det extra viktigt att ha en tät dialog mellan chefer och medarbetare. Vi har olika typer av träffar samt regelbundna 1:1-samtal för att stämma av läget, förutsättningarna och kunna ge återkoppling. Dessutom mäter vi hur medarbetarna mår och vad de tycker var tredje vecka för att ta tempen på verksamheten och fånga upp viktig feedback.

Vilka hälsofrämjande aktiviteter erbjuder ni era medarbetare?

Hälsa handlar främst om att ge goda förutsättningar för att må bra i vardagen. Vi erbjuder till exempel friskvårdsbidrag, förmåner för bättre balans i livet, anti-stress-föreläsningar, tillgång till coachning, KBT och samtalsterapi. Alla medarbetare får också genomgå en läkarundersökning var tredje år.

Vad ger hälsoarbetet för effekter?

Vi har en väldigt låg sjukfrånvaro. Det är förstås bra ur ett ekonomiskt perspektiv, men stirrar man sig blind på siffrorna missar man målet. Vi har lyckats skapa en arbetsplats med ett gott gäng som verkligen trivs ihop. Då blir medarbetarna också nöjdare, friskare och stannar längre.

Har du några tips till andra arbetsgivare som vill förbättra personalhälsan?

Lyhördhet är A och O. Man måste lyssna på medarbetarna och anpassa sig efter deras behov, som ju också kan förändras med tiden. Det handlar om att se helheten. Gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut allt mer i vårt uppkopplade samhälle, och hur vi mår hemma påverkar självklart hur vi mår på jobbet. Därför gäller det att stötta medarbetarna även i deras privatliv. Hälsoperspektivet måste också finnas med hela vägen – från värdegrunden till hur man strukturerar det dagliga arbetet. Att bara erbjuda fantastiska förmåner räcker inte. Det måste finnas en äkta empati i grunden för att göra det trovärdigt.

Vilken roll har Benifys portal spelat för ert hälsoarbete?

Benifys portal hjälper oss framför allt att synliggöra vårt förmånsutbud. När man samlar allt på ett ställe får medarbetarna upp ögonen för olika tjänster eller leverantörer som de annars inte hade känt till.


ConmoreloggaTeknikkonsultbolaget Conmore hjälper produktutvecklande företag inom framför allt fordonsindustrin att utveckla produkter och lösningar inom mjukvara, elektronik och Mekanik. Bland de 125 medarbetarna finns projektledare, konstruktörer, elektronik- och mjukvaruingenjörer samt provningsingenjörer. Conmore har varit Benify-kunder sedan 2016.