Så löser du de 3 största utmaningarna inom HR

Senast uppdaterad: 2024-04-104 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Alla som jobbar med HR står inför stora utmaningar. Det blev tydligt när Benify bad 551 svenska arbetsgivare svara på en undersökning om hur de ser på framtiden. 

Här är tre av de största utmaningarna inom HR – och lösningarna du kan börja implementera redan nu. 

 

1. Kompetensbrist

Det är ingen hemlighet att många har svårt att fylla rekryteringsbehovet. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage har 77 procent av svenska företag svårt att hitta rätt kompetens. 

Så vad gör man som arbetsgivare för att resa sig över konkurrensen och locka till sig talangerna, om man inte har utrymme i budgeten till att höja lönenivån drastiskt? Många arbetsgivare i vår undersökning erbjuder exempelvis flexibla arbetstider, möjlighet till distansjobb och generösa förmånsutbud. Enligt ett flertal av Benifys undersökningar är friskvård en förmånskategori som medarbetare värderar väldigt högt. Med andra ord kan ett väl tilltaget friskvårdsbidrag öka arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft. 

Men det går inte att förlita sig på en ”one size fits all”-lösning. I vår rapport Lär känna generation Z avslöjade vi att personer födda 1995 eller senare har andra önskemål och behov än millennials, generation X och baby boomers. För att locka till dig framtidens arbetskraft behöver man positionera sig som en progressiv och modern arbetsgivare, och bland annat erbjuda förmåner som bidrar till en sund ”work-life balance”. (I Lär känna generation Z hittar du hela listan med denna åldersgrupps favoritförmåner.) 

Så löser du HR 3 största utmaningar_1

2. Svårighet att behålla talanger

I tider av kompetensbrist är det ingen överraskning att arbetsgivare är extra måna om att behålla de talanger de lyckats rekrytera. Även här finns det många lösningar som inte bara handlar om att öppna plånboken på vid gavel. Undersökningar av Benify och olika analysinstitut visar att medarbetare uppskattar flexibilitet – både när det gäller var, hur och när man arbetar. Möjligheten att distans- eller hybridjobba är fortsatt populär, även nu när corona-pandemin krymper i backspegeln. Enligt Gallup föredrar en överväldigande majoritet av den globala arbetsstyrkan ett hybrid-upplägg. 

Även förmåner relaterade till ledighet och arbetstid är uppskattade. Men minst lika viktigt är att värna om personalhälsan. Arbetsgivare som prioriterar frisk- och sjukvård, och uppmuntrar en sund livsstil, säkerställer att medarbetarna både mår och presterar bättre. Dessutom visar man god vilja genom att gå dem till mötes och fokusera på förmåner som de själva efterfrågar. 

Så löser du HR 3 största utmaningar_2

3. Sjunkande engagemang

Enligt Gallups årliga undersökning State of the Global Workplace är bara 21 procent av svenskarna engagerade på jobbet. Det här syns tydligt i Benifys undersökning, där arbetsgivarna svarade att engagemanget både är en av deras största utmaningar, och ett av de områden de kommer fokusera sina HR-insatser på. 

Även här kommer man långt genom att lyssna på medarbetarnas önskemål gällande förmåner och flexibilitet. För att på ett statistiskt pålitligt sätt spåra trender och förändringar i dessa önskemål behöver man en digital HR-plattform, som samlar in och analyserar organisationens egna användardata. Genom att tyda mönster i användarnas val kan man få reda på vilka förmåner som faktiskt efterfrågas och används, så man inte riskerar att investera fel. 

Men förmåner är inte allt. Ytterligare faktorer som väger tungt när det gäller engagemanget är företagskulturen och kommunikationen. Organisationer med en stark kultur, byggd på tydliga värderingar – som respekt, tillit och integritet – skapar en större psykologisk trygghet, vilket är viktigt för engagemanget. Och för att upprätthålla denna kultur är det viktigt med riktad och relevant kommunikation. En HR-strategi med tillhörande verktyg som låter er nå medarbetarna vid rätt tillfälle, via rätt kanal – oavsett om det är mejl, push-notiser eller meddelanden i själva plattformen – säkerställer att de känner sig inkluderade, sedda och därmed engagerade. 


Ta din organisations HR-strategi till nästa nivå. Ladda ner rapporten Framtidens HR idag och upptäck lösningarna på HR-branschens största utmaningar. 

LADDA NER RAPPORT