Så gör förmånsportalen Upplands-Bro kommun attraktivare som arbetsgivare

Senast uppdaterad: 2022-03-242 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Att vara attraktiv som arbetsgivare blir allt viktigare för att kunna locka till sig och behålla rätt kompetens. Det gäller inte minst för landets kommuner, som behöver attrahera kvalificerade medarbetare inom en rad yrkeskategorier för att kunna erbjuda sina invånare service med hög kvalitet. I det här inlägget berättar AnnCatrin Brattström, personalchef för Upplands-Bro kommun, om varför de har valt att lansera en förmånsportal för sina cirka 1 950 anställda.

I oktober 2019 lanserade Upplands-Bro kommun en förmånsportal från Benify för att bättre kunna synliggöra sitt förmånsutbud för de befintliga medarbetarna, och även framstå som attraktiv för potentiella kandidater framöver.

AnnCatrin-Upplands-bro– Förväntningarna bland anställda förmåner och digitala tjänster är annorlunda idag än för några år sedan. Att erbjuda en förmånsportal har nästan blivit en hygienfaktor i kommunvärlden, berättar AnnCatrin Brattström.


I första lanseringsskedet har fokus legat på att synliggöra befintliga förmåner för dem som redan arbetar i kommunen. Redan under de första veckorna har hundratals anställda loggat in och beställt friskvårdstjänster och andra förmåner.

 

– Det finns bra rabatter hos träningsställen i närområdet, vilket kanske får fler att vilja testa och komma igång med träningen, säger AnnCatrin Brattström.

I nästa steg vill kommunen använda portalen för en effektivare onboarding av nyanställda, liksom för att visualisera förmånsutbudet på individnivå för potentiella kandidater under rekryteringsprocessen.

Kommunen ser även ett stort värde i att kunna spara tid genom att minska kvittohantering och administration, till exempel kring friskvård och löneväxling, med hjälp av portalen.

upplands-bro-formansportal-fran-benify-lanserad

På sikt vill man också att så många som möjligt ska få upp ögonen för pensionsrådgivningen från Lifeplan, som är en helt ny förmån för kommunens anställda.

– Lifeplan är en fantastisk tjänst tycker jag. Rådgivningen blir verkligen på individnivå. Det brukar bara de med allra högst inkomster kunna få annars. Det känns också tryggt att råden verkligen är oberoende, säger AnnCatrin Brattström.

Reaktionerna från anställda har hittills bara varit positiva, berättar AnnCatrin Brattström, som också lyfter fram det goda samarbetet med Benify under lanseringen av portalen:

– Det har varit en väldigt professionell och vänlig organisation att ha att göra med, så vi är verkligen jättenöjda.