Offentlig sektor och tjänstepension – förändringarna under 2023 att ha koll på

Senast uppdaterad: 2023-01-164 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ett nytt reformpaket som ger mer pension till anställda inom offentlig sektor blev klart i år. Pensionsreformen innebär en premiehöjning med 33 procent till berörda anställda – samtidigt som tidigaste uttagsåldern höjs.

I Benifys årliga förmånsundersökningar hamnar pension nästan alltid bland medarbetarnas topp tre favoritförmåner. Viktigast är pension för äldre generationer men även yngre medarbetare rankar pension högt, särskilt i spåren av pandemin.

Höjd pension för anställda inom offentlig sektor

Nu kan anställda inom offentlig sektor dra en lättnadens suck. Två års förhandlingar mellan fackliga organisationer, Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner har burit frukt och mynnat ut i en överenskommelse om höjd tjänstepension för anställda inom kommun och region.

Den 1 januari 2023 övergår kommuner och regioner från ett avgift- och förmånsbestämt pensionssystem (KAP-KL) till ett avgiftsbestämt (AKAP-KR) sådant. I samband med bytet höjs pensionsavsättningen från 4,5 procent till 6 procent av den anställdas pensionsgrundande lön (upp till 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarande 44 375 kronor i månadslön år 2022). För den som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp höjs pensionsavsättningen från 30 procent till 31,5 procent på den överskridande lönedelen.

Förändringen gäller dock inte alla anställda. Övergångsreglerna gör att vissa anställda även i fortsättningen omfattas av KAP-KL, som består av en förmånsbestämd del och en avgiftsbestämd del för den som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsreformen innebär att anställda inom offentlig sektor får högre avsättning än 2,6 miljoner anställda inom privat sektor som omfattas av ITP. Inkomstnivån inom offentlig sektor är ofta lägre än inom privat sektor – det nya avtalet är därför en välkommen reform som till och med är snäppet vassare än andra pensionsavtal.

Offentlig_sektor_1

Höjd uttagsålder för tjänstepension

I tillägg till den höjda pensionsavsättningen höjs även åldern när anställda tidigast kan börja ta ut sin tjänstepension – från 55 år till 60 år. Från 2026 höjs tidigaste uttagsålder igen, då till 62 år. Pensionsutbetalningen kan ske livet ut eller under en tidsbegränsad period på minst tio år.

Vad är en avgiftsbestämd pension?

Arbetsgivaren betalar in en summa som motsvarar 4,5 procent (6 procent från år 2023) av den anställdas lön till en pensionsförsäkring. Den anställda kan själv välja placeringsform. Anställda inom kommun och region har rätt till avgiftsbestämd pension (även kallad premiebestämd pension).

Vad är förmånsbestämd pension?

Den som har en förmånsbestämd pension är garanterad en viss procent av sin slutlön i pension. Man kan inte själv välja placeringsform för en förmånsbestämd pension. 

Möjlighet att själv välja placeringsform

Den höjda pensionsavsättningen är en klar förbättring för den som omfattas av ändringen. I slutändan är det dock fondavgifterna som påverkar pensionssparandet mest. Tack vare övergången från förmånsbestämd till avgiftsbestämd pension kan anställda inom offentlig sektor själva välja hur tjänstepensionen ska placeras. Denna möjlighet öppnar nya dörrar för smarta placeringar med låga avgifter som kan boosta tjänstepensionen under hela arbetslivet.


medarbetar-engagemang-i-offentlig-sektor-ar-hogt

Oberoende placeringsrådgivning online

Många anställda – oavsett sektor – oroar sig för sin framtida ekonomi men har svårt att själva placera sin pension. Det kan bero på kunskapsbrist, tidsbrist eller brist på intresse helt enkelt. En av Benifys mest uppskattade tjänster är det digitala pensionsverktyget Lifeplan, framtagen för att ge medarbetare personliga placeringsråd för ett optimerat pensionssparande.

Lifeplan har inga egna fonder och tar inte emot provision eller kickbacks. Placeringsroboten tar istället fram bästa möjliga portfölj utifrån varje enskild medarbetares förutsättningar. Lifeplans algoritm är utformad efter det svenska pensionssystemet och bygger på forskning kring hur man uppnår bästa möjliga avkastning med hjälp av optimal riskspridning och låga fondavgifter.

 

Viktigt att placera tjänstepensionen klokt

En välplacerad tjänstepension kan göra stor skillnad i framtiden – det kan handla om flera tusenlappar mer i plånboken som pensionär. En halv miljon svenskar har redan tillgång till Lifeplan via sitt arbete. Arbetsgivare som erbjuder Lifeplan ser att oron över pensionen minskar bland medarbetarna i takt med att kunskapen och pensionen växer.


Vill du veta hur du som arbetsgivare kan öka medarbetarnas kunskap och nyttjande av pensionsförmåner? Benify har satt ihop en användbar guide som hjälper dig öka medarbetarnas engagemang kring pensions- och försäkringsförmåner.

 

LADDA NED GUIDEN