Behåll och hitta rätt medarbetare med attraktiva förmåner

Senast uppdaterad: 2023-01-195 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vilken organisation har inte varit med om följande scenario: En stor rekryteringsprocess sätts igång, ett urval av de bästa kandidaterna går vidare och slutligen signeras anställningskontraktet. Den nyanställda internutbildas, kommer in i sin nya roll och tar över allt fler arbetsuppgifter. Tills de plötsligt säger upp sig efter bara några månader. Det kan bero på många anledningar – men kan det undvikas?

Kanske har den nyanställda redan hunnit hitta ett bättre jobb, eller väljer att flytta till en annan ort. Men oavsett orsak till varför medarbetaren byter jobb slår det lika hårt mot verksamheten. Enligt mjukvaruföretaget Oracle förlorar amerikanska storbolag årligen hela 1 biljon dollar på den höga omsättningen av arbetskraft. Medan personalomsättningen är mindre än 20 procent i offentlig sektor ligger den på över 60 procent inom tjänstemannasektorn och byggbranschen.

Ofta hade jobbytet kunnat undvikas om arbetsgivaren arbetat proaktivt för att behålla värdefull personal. För organisationer som inte tar personalbortfallen på allvar riskerar inte bara att förlora vinster och intäkter, men även vass kompetens. Företag som istället har en etablerad strategi för att behålla sina medarbetare, särskilt om man satsar seriöst på en stabil personalavdelning, vinner både ekonomiskt och produktivitetsmässigt.

Attraktiva förmåner rätt medarbetare


Få koll på vad medarbetarna vill ha

På Benify vet vi att varje organisation har olika behov och förutsättningar. Ett bolag i USA ser inte ut på samma sätt som ett svenskt företag. För att få en bättre förståelse av vad europeiska medarbetare sätter störst vikt vid när de väljer arbetsgivare utförde vi en undersökning bland 39 000 medarbetare runt om i Europa.

I ett tidigare blogginlägg kunde vi konstatera att lön och förmåner inte helt oväntat är viktiga faktorer för medarbetarna. Men flexibla arbetstider är nästan lika viktigt när det kommer till val av arbetsgivare, vilket syns i vår rapport The Future of Work. Den klart viktigaste ersättningen utöver grundlön för medarbetarna i undersökningen är ekonomiska förmåner.

Genom att analysera denna typ av insikter kan företag och organisationer se till att deras förmåner och kompensationslösningar tilltalar både befintliga och blivande medarbetare. Via Benify-portalen kan arbetsgivare skapa ett unikt och uppskattat förmånsutbud samtidigt som det minskar administrationen tack vare automatiserade processer. Med det inbyggda kommunikationsverktyget är det enklare att tydligt kommunicera det sammantagna kompensationspaketet till medarbetarna. Plattformen gör det även möjligt för arbetsgivaren att ta del av data och statistik över nyttjade förmåner och kostnader per anställd. Något som effektiviserar förmånshanteringen långsiktigt.

 

Så gjorde danska Newsec för att attrahera medarbetarna

När Newsec, Nordens ledande fastighetsförvaltare, tittade på hur de kunde stärka sitt arbetsgivarvarumärke blev personalförmånerna en naturlig del att lyfta fram. Därför valde de Benify för att utforma en skräddarsydd medarbetarportal.

Företaget erbjuder tjänster till fastighetsägare, investerare och hyresgäster inom administration, drift och utveckling av fastigheterna. Bolaget grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med över 2000 medarbetare på sju marknader i Norden och Baltikum, varav 400 anställda i Sverige.

För att stärka företagets position som attraktiv arbetsgivare vände sig Newsec till Benify med önskemål om att förbättra organisationens personalförmåner och öka medarbetarnas kunskap om vilka förmåner de har tillgång till via arbetsgivaren. Samarbetet med Benify ledde samtidigt till smidigare administration av företagets förmånserbjudande till de anställda.

– För oss är det jätteviktigt att lyckas med att synliggöra Newsec som en intressant och attraktiv arbetsplats. Attraktiva personalförmåner är en central del av vårt arbete med att behålla och locka duktiga medarbetare, säger Preben Moll, teamlead för HR på Newsec.

Efter lanseringen av Benifys plattform kunde företaget se att 90 % av medarbetarna loggade in på förmånsplattformen under den första kampanjen, 77 % beställde en eller flera personalförmåner och 70 % av medarbetarna tittade även på övriga rabatter och personalerbjudanden.

– Det var självklart för oss att börja samarbeta med Benify för att erbjuda attraktivare personalförmåner och en helt ny portal med alla förmåner samlade på ett ställe. Både för de vanligaste förmånerna som våra medarbetare redan kände till och en lång rad nya, säger Preben Moll.

 app medarbetare arbetsplats attraktiv


En ljus framtidsutblick

Benify hanterar bland annat Newsecs jobbtelefoner och heminternet som bekostas av arbetsgivaren – både när det gäller support och vid onboarding, offboarding och byte av mobiltelefon. Tjänsten uppskattas av både medarbetare och arbetsgivare.

– Vi ser fram emot att utveckla och utnyttja möjligheterna i den nya plattformen framöver. Just nu arbetar vi till exempel med att implementera ”Min kompensation” där den enskilda medarbetaren genom portalen kan få överblick över sitt samlade ersättningspaket inklusive lön och olika personalförmåner. Därutöver ser vi även många möjligheter att kunna flytta över mycket av vår personalinformation till portalen.

Newsec siktar högt och är måna om att ha de bästa och nöjdaste medarbetarna i fastighetsbranschen. Sedan 2010 ligger företaget på Great Place to Works® lista över bästa arbetsplatsen, en plats de är måna om att behålla många år framöver.


Vill du läsa mer om Newsecs framgångsrika samarbete med Benify? Ladda ner kundcaset här