Praktiska tips för en bättre personalhälsa

Senast uppdaterad: 2023-01-054 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Personalhälsa är något de flesta arbetsgivare har på agendan. Ändå upplever var tredje svensk jobbrelaterade hälsoproblem enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att arbetsrelaterad ohälsa ökade under förra året. Samtidigt ökar även den arbetsrelaterade stressen, enligt statistik från Försäkringskassan.

Upplevelser av arbetsrelaterade besvär ska ses som en varningsklocka om att det finns saker i arbetslivet som arbetsgivare faktiskt måste arbeta ännu mer aktivt med. De är viktigt att förebygga allt från fysiska besvär till besvär orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer i verksamheten, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Under pandemin har Benify sett en växande efterfrågan från arbetsgivare som vill hitta nya sätt att stötta sina medarbetare. Därför har vi på Benify tagit fram några handfasta tips för arbetsgivare som vill jobba med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Praktiska_tips_3

 

Skapa en långsiktig hälsostrategi


Första steget är att fram en strategi för en hälsofrämjande arbetsplats med friska och välmående medarbetare. I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö. Men det är även viktigt att ge medarbetarna rätt förutsättningar att själva ta ansvar för sin egen hälsa. Det räcker alltså inte med att erbjuda ett brett utbud av hälsoförmåner, det gäller även att kommunicera organisationens hälsostrategi och uppmuntra medarbetarna att välja en hälsosam livsstil.

Kom ihåg att de som inte redan har hittat fram till en hälsosam livsstil kan behöva extra stöd för att äta sunt och komma igång med träningen efter nyårslöftet. Friskvårdsbidraget är en av flera mycket uppskattade förmåner i Sverige, men som arbetsgivare finns det mer att göra för en hälsofrämjande arbetsplats. Anordna inspirerande temadagar och låt medarbetarna träna på arbetstid så att det inte blir för stressigt att klämma in träningen efter jobbet. Det gynnar dessutom både arbetsgivarvarumärket och medarbetarnas välmående, vilket i sin tur minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Psykologen Anders Rydell, specialist i organisationspsykologi, skriver i ett debattinlägg i Göteborgsposten att träning borde bli obligatoriskt på alla arbetsplatser för att motverka stress, trötthet, nedstämdhet och värk. Exempelvis med morgonyoga, promenader och pingis.

– Verksamheter som redan anammat detta koncept rapporterar om positiva effekter, både vad gäller leveranskvalitet och personalhälsa, skriver Anders Rydell.

Praktiska_tips_1 

 

Ta ansvar även för hemmakontoret

 

När fler medarbetare jobbar hemifrån än tidigare är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivaransvaret sträcker sig utanför kontorets väggar. Visst kan det vara svårt att ta upp vissa frågor, men det visar även att ni som arbetsgivare bryr er om personalen. Därför är det viktigt att hålla regelbundna avstämningar för att höra hur medarbetarna mår och för att se till att arbetsmiljön i hemmakontoren uppfyller kraven, inte bara ergonomiskt. 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och stressrelaterade diagnoser som utmattningssyndrom ökar, enligt statistik från Försäkringskassan. Föräldrar till små barn drabbas i störst utsträckning.

– Det har att göra med balansen mellan arbete och familjeliv: om man både arbetar och tar stort ansvar för familjen – det vi kallar dubbelarbete – så ökar det risken för stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.


Läs vår Guide till hållbar personalhälsa 

Ta del av vår guide med handfasta tips på hur du som arbetsgivare kan jobba för en bättre personalhälsa. Guiden innehåller även en praktisk checklista, helt kostnadsfritt.

LADDA NER HÄR