Mer ledighet när medarbetarna rankar toppförmånerna

Senast uppdaterad: 2023-01-164 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Pensionen halkar ned från förstaplats på listan över vilka förmåner som medarbetarna anser är viktigast. Istället är det mer flexibel arbetstid och ledighet som står högst på önskelistan. Men klimatsmarta förmåner, som kanske borde vara högt på agendan – har låg prio för medarbetarna.

När Benify nu publicerar sin nya rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring” är listan över vilka förmåner som medarbetarna anser är viktigast, ett samtalsämne som engagerar många arbetsgivare. I undersökningen som rapporten grundas på har nästan 16 000 medarbetare fått svara på frågor som rör förmåner, arbetsklimat och vad de tycker om sin arbetsplats.

 

Pensionen fortsatt på topp tre

Jämfört med rapporten från året innan, Framtidens arbetsliv, ser vi nu hur det har rörts om i listan över vilka förmåner som medarbetarna anser är viktigast. Pensionen, som 2021 hamnade på första plats, är fortfarande en viktig förmån för medarbetarna – men den halkar år 2022 ned till en tredje plats. Istället ser vi hur förmånskategorin arbetstid och ledighet, som innefattar flexibel arbetstid, hamnar allra högst upp.

2022 är också året då klimatsmarta förmåner hamnar på en tionde plats för medarbetarna (längst ned på topplistan), efter att ha haft plats nio i förra årets undersökning. Enligt WWF är vi det här året mer oroade för krig än för klimatförändringar.

WWF menar dock att trots att vi är mer oroade för krig nu, finns en stor vilja att engagera sig för klimatets skull.

Mer ledighet bättre hälsa


Work-life balance allt viktigare

Största förflyttningen har förmåner inom work-life balance gjort, det vill säga rabatter och subventioner på hushållsnära tjänster. Den typen av förmån tar ett jättekliv från att vara rankad som den tionde viktigaste förmånen – till att nu få en femteplats.

En hybrid arbetsplats

Trots att många av oss är tillbaka på kontoret eller på den fysiska arbetsplatsen, är viljan att få arbeta mer flexibelt stor. 71 procent av dem som deltagit i undersökningen, svarar att de både vill arbeta hemifrån och från sin ordinarie arbetsplats. Det går helt i linje med vad Benify tidigare har skrivit, bland annat i rapporten ”Det nya normala – insikter och lärdomar från dagens arbetsgivare”.  

På Benify ser vi också hur kraven på att arbeta på en hybrid arbetsplats kvarstår. Vi vill inte tillbaka till att endast sitta hemma – endast 4 procent i vår undersökning säger att de bara vill arbeta på distans. Ett mellanting, med mer flexibilitet, är vad de flesta medarbetare vill ha.

 Mer ledighet


Vikten av ett väl sammansatt förmånsutbud

11 procent av de som deltog i Benifys undersökning, säger att de känner till sitt förmånsutbud, men att de inte känner sig nöjda med det. Den här gruppen löper så mycket som 30 procent större risk att byta jobb, vilket visar hur viktigt ett väl sammansatt förmånsutbud är för att behålla och kunna rekrytera nya medarbetare.

”Hur väl vi lyckas behålla medarbetare är ett företags mått på hållbarhet. Behålla medarbetare är idag viktigare än någonsin med tanke på svårigheten att rekrytera nya talanger. Detta sätter också större krav på oss som arbetsgivare. Att arbeta med individanpassade förmåner men även lägga stor vikt på individens utveckling tror jag blir extra central, vilket också vår undersökning återspeglar” säger Jessica Ribbenstam, Chief People Officer, Benify

Vi ser även att den äldre generationen är mer trofast än vad den yngre generationen i vår undersökning. Sistnämnda skulle i större utsträckning än deras äldre kollegor byta jobb, om lönen och arbetsuppgifterna var likvärdiga – men förmånerna bättre på ett annan arbetsplats. Att lägga tid på att sätta ihop ett så attraktivt förmånserbjudande som möjligt, kan spela en stor roll i jakten på talangerna.

 


 Vill du veta mer om vad 16 000 medarbetare tycker om arbetsplats, och vad som engagerar dem mest? Ladda ner Benifys rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring".

LADDA NER HÄR