Medarbetarengagemang genom kreativitet och innovation

Senast uppdaterad: 2022-02-153 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Att medarbetare som är engagerade i sitt jobb gör bättre ifrån sig är inget nytt. Men det finns fler faktorer att ta i beaktande än att arbetsplatsen erbjuder sunda värderingar, goda kollegor och bra utvecklingspotential.

Undersökningar visar att kreativt arbete kan bidra till ökat engagemang och nöjdare medarbetare vilket i sin tur leder till att de anställda presterar bättre och stannar kvar längre i företaget.

Därför anordnar Benifys techavdelning ett hackaton två gånger per år där de anställda har möjlighet att få utlopp för alla sina idéer. Mjukvaruingenjörer, utvecklare och IT-arkitekter får då utrymme att skapa någonting som ger mervärde till produkter, medarbetare och företaget i stort.ShipIT innovation

Idéerna kan gälla allt från nya funktioner för slutanvändaren, förbättrad kod, automatisering av processer eller något som tar techavdelningens arbetssätt till nästa nivå. Det enda kruxet är att de bara har ett dygn på sig att leverera sina resultat.

Så kan tidspress och tajt budget bidra till stora idéer

Flertalet studier har visat att begränsad budget och tajta deadlines tenderar att driva på kreativiteten och leda till ännu bättre idéer. Fenomenet beskrivs i en artikel i den amerikanska tidningen Fast Company, som förklarar hur viss press kan tvinga hjärnan att tänka på nya sätt och leverera mer effektivt.

Även Harvard Business Review skriver att begränsningar ”ger fokus och en kreativ utmaning som motiverar personer att leta efter och sammankoppla information från olika källor för att generera nya idéer till nya produkter, tjänster eller arbetsprocesser.

Många av de lösningar som växt fram under ShipIT har resulterat i permanenta tjänster och funktioner på plattformen. En innovativ idé som nu är tillgänglig för Benifys användare är bildelningstjänsten som gör det möjligt att få skjuts av en kollega. Bildelningspoolen har en karta som visar om det finns någon kollega i närheten som vill samåka och kan användas både på webbplatsen och i appen.Creativity Innovation

Innovativa idéer – vinnande koncept

ShipIT och andra innovativa forum uppmuntrar till samarbete och problemlösning. Genom att göra saker på ett nytt och lekfullt får vi större utlopp för vår kreativitet vilket även stärker lagandan bland kollegorna på jobbet, skriver Fast Company. 

På Benifys avdelning för produktutveckling jobbar 250 personer med att utveckla företagets hyllade SaaS-platform. Med en avdelning som specifikt jobbar med att ständigt förbättra produkter och teknologi kan Benify jobba nära sina kunder för att anpassa den molnbaserade tjänsten utifrån särskilda krav och önskemål.

– Vårt fokus på teknik och skalbarhet innebär också att vi har möjlighet att möta våra kunders behov och gör även att vi kan släppa våra produkter snabbt på marknaden, säger Benifys vd Joakim Alm.Creativity Innovation


Läs mer om medarbetarengagemang i vår e-bok (gratis), Medarbetarengagemang: så maximerar du dina anställdas potential 

MEDARBETARENGAGEMANG E-BOK