Kombinera anställdas förmåner med er belöningsstrategi

Senast uppdaterad: 2023-05-025 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Inflationen och ständigt ökande levnadskostnader, för att inte tala om den internationella instabiliteten och energikrisen, har drabbat alla hårt. I takt med att inflationen stiger, stiger också de anställdas förväntningarna på högre lön. Detta kanske inte är realistiskt. Använd i stället situationen som ett tillfälle att visa hur mycket du värdesätter dina anställda – och stötta dem genom att erbjuda genomtänkta förmåner och flexibilitet, för att minska en del av den privatekonomiska stress som de upplever.

 

Enligt McKinsey säger 58 % av de europeiska konsumenterna att prishöjningar är deras största oro. Och enligt Forbes ligger, helt naturligt, ersättning och förmåner högst upp på de anställdas prioriteringslista.

Erbjud din personal relevanta förmåner

Det mest effektiva sättet att hjälpa till är att erbjuda dina anställda ett brett utbud av förmåner som verkligen motsvarar deras behov. Tänk både på lång och kort sikt, var flexibel och anpassa förmånerna efter lokala förutsättningar. Det kan handla om sjukförsäkringar, tjänstepension och pensionsrådgivning eller mer betald ledighet.

Du skulle också kunna erbjuda förmåner med mer omedelbar effekt för individen, som subventionerad kollektivtrafik eller möjligheter till hybrid- och distansarbete för att spara tid och pengar – och för att förbättra de anställdas work-life balance.

Andra nyttiga förmåner som vanligtvis används är pensioner och löneväxlingsprogram (som t.ex. extra pensionspremier, att växla värdet av semesterdagar mot pension eller nettolöneväxling för tjänstebilen), vilket gör det lättare för anställda att spara pengar genom att ta itu med levnadskostnadskrisen direkt.

Att investera i program för medarbetarnas hälsa och välmående är också en bra idé. Det kan vara friskvårdsbidrag och andra program som hjälper dina anställda att hantera stress, förbättra sin fysiska hälsa och bidra till att upprätthålla en god work-life balance. Enligt en studie från Society for Human Resource Management hjälper program för personalhälsa företag att minska frånvaron, förbättra produktiviteten och öka medarbetarnas engagemang.

 Tips_how_to_support-1

 

Visa hela bilden - löner och förmåner

Ett av de stora problemen för arbetsgivare är att även om de erbjuder attraktiva förmåner, så nyttjas de inte. Föreställ dig vilken effekt detta har på förmånskostnaderna. Det finns bara två orsaker till att anställda inte använder en förmån; de vet inte att den finns eller så är registreringen för komplicerad. Enligt McKinseys artikel: ”Shaping the ‘new possible’ through employee experience” måste arbetsgivare ha ett systematiskt förhållningssätt till medarbetarupplevelsen. Ett förhållningssätt som använder både data och empati för att sätta de anställda i centrum för problemlösningsekvationen.

Enkelt uttryckt, låt din personal få kunskap om förmånerna och förenkla processen för registrering. Genom att använda en plattform för personalförmåner kan du skippa det manuella pappersarbetet, och i stället ge de anställda en inblick i sina skräddarsydda ersättningspaket, bonusar och förmåner – var de vill, när de vill.

Det här kommer inte bara att gynna de anställda – de administrativa uppgifterna i samband med hantering av personalförmåner minskar samtidigt som registrering och behandling av anspråk också kommer att minimeras. Värdefull analys och rapportering, är också något som hjälper dig att identifiera områden för kostnadsbesparingar och fatta ännu mer välgrundade beslut om förmånerna.

Vilka förmåner ett företag än väljer för sina anställda, så är det absolut nödvändigt att kommunicera ut dem och se till att de är flexibla, tillgängliga och lätta att använda.

Tar du det här steget kommer du proaktivt att visa dina anställda att du prioriterar deras välbefinnande och stöttar med att mildra deras ekonomiska påfrestningar.

Financial_resilience3

 

Win-win för både arbetsgivare och anställda 

Det är en tuff tid för alla företag, men med fantasi, empati och smart användning av förmåner kan du som arbetsgivare göra förändringar som kan lindra påfrestningarna för dina anställda. Att investera i en plattform för personalförmåner som ger data och insikter om hur du hittar, erbjuder och visar ett omfattande förmånspaket är nyckeln. Att visa på totala ersättningar och de samlade förmånerna på individnivå kommer, tillsammans med lokala insikter om dina anställda, att göra att vilken global organisation som helst kan utmärka sig i att backa upp sin personal. 

Dessutom kommer företag som investerar i hållbar personalhälsa och friskvård inte bara att stötta de anställdas totala välmående. Det har också visat sig att det förbättrar medarbetarnas engagemang och produktivitet.

Genom att ta de här stegen kan arbetsgivare möta de utmaningar som deras anställda upplever – och utöver det också förbättra helhetsupplevelsen av förmånerna.

 

Författare: Baman Motivala, CCO, Benify.


Vikten av tydlig kommunikation kring förmåner ska inte underskattas. Läs mer i vårt whitepaper, där vi delar de viktigaste tipsen för tydlig och personlig kommunikation med anställda. 

                                              HÄMTA DITT WHITEPAPAPER