Kan offentlig sektor konkurrera med näringslivet om de bästa medarbetarna?

Senast uppdaterad: 2019-11-254 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur står sig den offentliga sektorn jämfört med den privata när det gäller att göra medarbetarna nöjda? Resultatet från vår undersökning Förmånskollen – med över 20 000 deltagare – utgör delvis nedslående läsning för arbetsgivare inom offentlig sektor.

Av de offentliganställda uppskattade 77 % att de hade tillgång till 10 eller färre förmåner. Bland privatanställda var motsvarande andel 53 %. Skillnaden i faktiskt utbud är däremot inte alls lika stor. Problemet är alltså främst att offentliganställda inte känner till sina förmåner i samma utsträckning som privatanställda. Det finns dessutom ett tydligt samband mellan upplevt förmånsutbud och nöjdhet. Följaktligen är medarbetare i den offentliga sektorn 19 % mindre nöjda med sitt totala förmånsutbud jämfört med i den privata sektorn.

Hur ska då den offentliga sektorn – finansierad med enbart skattemedel – kunna konkurrera med det privata näringslivet om de bästa medarbetarna? Skulle det inte bli alldeles för kostsamt?

talent-competition-public-sector

Dyrast är inte alltid bäst

Många tror att det är dyrt att erbjuda förmåner och andra åtgärder med syfte att göra medarbetarna nöjdare. Så behöver det inte vara. Det är heller inte alltid de dyraste åtgärderna som uppskattas mest. Personalklubbar är en uppskattad förmån där små resurser kan ge stora effekter på trivsel och teamkänsla.

De tre viktigaste faktorerna för att man ska vara nöjd på jobbet är bra ledarskap, kultur & kollegor samt balans mellan arbete och fritid. Genom att välja sina förmåner strategiskt utifrån den här insikten kan man som arbetsgivare nå goda resultat – även med en begränsad budget.

Den viktiga kommunikationen

Utöver en smart förmånsstrategi är det viktigt att kommunicera sitt förmånsutbud på rätt sätt. Annars riskerar man att den viktiga investeringen går förlorad. Det lönar sig alltså att välja både budskap och kanal med omsorg.

Rätt budskap…

Finns det fördelar med att arbeta inom offentlig sektor som lätt glöms bort eller tas för givna? Det kan handla om allt från längre semester till trygga kollektivavtal och känslan av att utföra arbetsuppgifter som är viktiga för samhället. Många privata aktörer lockar med kortsiktigt attraktiva faktorer, såsom högre ersättning. Då är det viktigt för offentliga arbetsgivare att inte bli hemmablinda, utan lyfta fram sina styrkor till såväl befintliga som potentiella medarbetare. Och styrkorna finns: arbetsglädje, jämställda löner och goda karriärmöjligheter är bara några exempel. Men tyvärr tenderar de att överskuggas av fördomar om byråkratiska processer och låga löner.

…i rätt kanal

Hur når man bäst fram med sitt budskap? Inom HR är det vanligt att förlita sig på intranätet eller mejl när man vill informera om t.ex. förmåner. Intranätet är en kanal som också uppskattas av äldre medarbetare. Men ju yngre mottagarna är, desto större är sannolikheten att de vill kunna hålla sig uppdaterade via mobilen. Därför är inte det så konstigt att skräddarsydda medarbetarportaler, där man inte bara kan läsa om förmåner utan också beställa dem, blir allt mer populära. Mobila lösningar underlättar också kommunikationen med medarbetare som inte har tillgång till datorer i arbetet. Den arbetsgivare som vill nå fram till och engagera yngre medarbetare, liksom personal utanför tjänstemannasektorn, bör alltså satsa på mobilanpassad kommunikation i första hand.

Vill du veta mer om skillnaderna i hur offentliganställda och privatanställda ser på förmåner? Ladda ner rapporten Nöjd, nöjdare, privatanställd? redan idag.

Ladda ner rapport