Finspångs kommun väljer förmåner från Benify – för sjätte året i rad

Senast uppdaterad: 2023-01-175 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Finspångs kommun var före sin tid när de redan 2014 började undersöka möjligheterna att lansera en förmånsportal för kommunens medarbetare. De tog kontakt med Benify – och resten är historia. 2022 är deras sjätte år med förmånsportalen ”Fördel Finspång”.

Lena Lindberg började jobba som förskollärare i kommunen redan 1978 och hamnade på Hr-avdelningen år 2011. Idag arbetar hon som personaladminstratör/ lönekonsult på en HR-avdelning där mycket har hänt under årens lopp.

– Det är en hel del nya arbetsområden där det har tillkommit nya tjänster, berättar hon.

Uppdrag: friskvårdsbidrag

Det var när Lena Lindberg ombads av sin HR-chef, Helen Wallman, kolla upp hur mycket de andra företagen i kommunen erbjöd sina medarbetare i friskvårdsbidrag, som hon snubblade över begreppet förmånsportal hos det i Finspång etablerade företaget Siemens.

– Jag blev nyfiken och ringde upp Benify, men just då hade de det bara för privata företag.

Benify hade börjat kika på möjligheterna att införa förmånsportal även för offentlig sektor. I den vevan var Benify på mässa i Malmö där Lenas chef också var, så hon skrev till Helen att besöka Benifys monter, där hon fick sin chef bli intresserad av att implementera en portal med förmåner.

– Det var väldigt ovanligt för kommuner att ha en förmånsportal då, men vi upphandlade en från Benify. För mig är det viktigt att erbjuda lokala friskvårdsleverantörer och andra lokala företag och verksamheter att finnas med i vår portal. Den stora nyttan, anser jag, är att alla har rätt till någon typ av förmåner.

Finspång är en gammal bruksort med ca 22 000 invånare. Kommunen är stor till ytan och är en riktig naturkommun med ett bra pendlarläge till både Norrköping och Linköping. För Lena Lindberg är det viktigt att ha ett verktyg för att locka till sig nya medarbetare – och visa upp Finspång som en attraktiv arbetsgivare.

– Medarbetarna känner sig nöjda och ”Fördel Finspång” gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Vi får dessutom ett sätt att locka till oss nya medarbetare. Efter ny upphandling är vi nu inne på vårt sjätte år med Benify.

Hon tillägger:

– Två veckor innan en anställning börjar kan den nyanställde logga in i portalen för att förbereda sig inför sin anställning. Det är en del i vår onboarding och introduktion.

Finspång Träs Natur Sjö

 

Friskvårdsförmånerna dominerar

Finspångs mål är att så många som möjligt ska nyttja sitt friskvårdsbidrag i portalen. Här finns leverantörer inom både hälsa, välmående och träning.

– En stor fördel är att Benify sköter kvittoregistreringen och håller reda på Skatteverkets alla regler. Vi har även lagt in lönespecifikationen i portalen, säger Lena Lindberg.

Hon lyfter även beställningsförfarandet av bildskärmglasögon för de anställda fungerar mycket bra och där vi fått ett bra avtal.

– Det underlättar verkligen att man kan beställa enkelt och få en samlad faktura skickad till kommunen.

Hög inloggningsgrad

Kommunens medarbetare är duktiga på att logga in i sin portal – här ligger inloggningarna på cirka 80 %. En siffra som Lena Lindberg känner sig nöjd med.

– Vi finns såklart till hands om det är någon som har frågor om hur saker fungerar. Jag skulle gärna vilja få ännu fler att nyttja sitt friskvårdsbidrag, för det är ju ett bidrag som man inte bara behöver använda för träning.

I ”Fördel Finspång” har medarbetarna även till gång till Min kompensation, där de kan få hela kompensationen visualiserad.

– Många tänker kanske att man endast får lön från sin arbetsgivare, men det är ju mycket mer än så. Semesterersättning, försäkringar och pension är kanske något man inte tänker på.

Och på tal om pension finns Benifys systerbolag Lifeplans pensionstjänst integrerad i portalen. Här kan medarbetarna få möjlighet att se hur deras pengar finns placerade samt simulera hur mycket de kommer få den dagen de går i pension.

– Vi anordnar pensionsinformationsträffar där vi visar upp Lifeplan. Då brukar vi uppmana medarbetarna att gå hem och ”leka lite”, alltså simulera sin pension i Lifeplan.

Finspång Shopping Gata

Mer tid för förmåner

När Finspång nu är inne på sitt sjätte år med en förmånsportal från Benify, hoppas Lena Lindberg få mer tid till förmånsarbetet – något som hon tycker är viktigt.

Hon avslutar:

– Den stora nyttan vi har av Benify är som sagt var att se till att alla har tillgång till förmåner, inte bara några få anställda som kan förhandla till sig det i vissa anställningar. Att få ut information till medarbetarna via portalen är också en stor fördel. Allt fler loggar in i mobilen och det ökar ju tillgängligheten. Jag tycker att vårt samarbete med Benify fungerar jättebra.


Vill du veta hur Benify har hjälpt andra inom offentlig sektor att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och bredda sitt förmånsutbud? Ladda ned kundcaset om Klippans Kommun.

LÄS KUNDCASET