Jobbonärer: Nya jobbtrenden som tillvaratar kompetens

Senast uppdaterad: 2023-01-176 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Kan erfarna medarbetare som nått pensionsåldern vara lösningen för arbetsgivare som har svårt att fylla otillsatta tjänster? Läs mer om trenden med seniora medarbetare att stanna kvar längre i arbetslivet.

I takt med att medellivslängden ökar håller sig också människor friskare och aktivare längre upp i åldrarna. I undersökningen 70 är det nya 50 fastslår utredarna att 70-åringarna är lika pigga och friska som 50-årigarna tidigare var.

Om man som tidigare brukligt skulle gå i pension i 60-årsåldern har man många år kvar att göra ”ingenting” på fram till hundraårsdagen. För även om det efter en lång karriär är skönt att bara ta det lugnt och skönt ett tag kan det kännas abrupt att plötsligt gå från att jobba heltid ena dagen till klassiskt pensionärsliv dagen därpå.

Därför syns nu ett tydligt mönster som visar att fler är måna om en aktiv och givande ålderdom. Detta ligger till grund för det trendande fenomenet ”jobbonär”, det vill säga att jobba vidare även efter att man uppnått pensionsåldern. Dra nytta av trenden och behåll en trygg personalstyrka som bär på mångårig expertis till förmån för hela organisationen.

Jobbonärer

Nya pensionsregler

Enligt siffror från Statistiska centralbyrån har antalet personer över 60 år ökat med 65 procent under de senaste 50 åren. Som jämförelse kan sägas att befolkningen som helhet endast har ökat knappt 30 procent. Därför är pensionssystemet under utveckling och de kommande åren införs flertalet nya regler kring pensionsålder. Redan nästa år 2023 blir det möjligt att behålla sitt nuvarande jobb tills man fyller 69 år och samtidigt höjs lägsta åldern att börja ta ut allmän pension  .

För 50 år sedan kunde man förlita sig på att den statliga pensionen skulle räcka till på ett helt annat sätt än idag. Nu för tiden spelar tjänstepensionen en allt viktigare roll och även privat sparande rekommenderas för att komma upp i liknande belopp som man är van att få utbetalt under de förvärvsarbetande åren. Eftersom man tjänar in under hela arbetslivet, även om det bara är på deltid, är jobbonärmodellen ett bra sätt även för äldre medarbetare att höja sin framtida pension.

Vinster både för arbetsgivare och anställd

Pensionsmyndighetens rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär visar att nästan 265 000 personer som tar ut allmän pension fortfarande jobbar. Enligt en liknande studie från tjänstepensionsföretaget Alecta är siffran hela 350 000 personer. I åldersgruppen 67 till 71 år arbetade nästan var fjärde pensionär. Siffrorna är tagna från före pandemin och lär öka framöver, inte minst baserat på hur många branscher som febrilt söker personal inom olika bristyrken.

I en statlig rapport från 2020 framgår att det största incitamentet för att fortsätta arbeta även efter pensionen är att ha ett stimulerande och berikande liv. Kanske har man svårt att se sig själv som pensionär, särskilt om partnern fortfarande jobbar. Samtidigt visar rapporten att en femtedel väljer jobbonärlivet av ekonomiska skäl. Genom att fortsätta jobba deltid samtidigt som man även tar ut delar av pensionen kan man alltså öka månadsinkomsten betydligt samtidigt som man både får ett givande jobb och mer ledig tid än vid heltidsarbete.

Ur ett arbetsgivarperspektiv kan nämnas flera fördelar utöver den gedigna erfarenheten som stannar i organisationen. Med utflugna barn behöver man varken ta hämtning och lämning av småbarn i beaktande, och inte heller något vabbande.

Dessutom visar studier från Stockholms universitet att anställda över 60 år tenderar att vara nöjdare med jobbet än vad yngre kollegor är. Bra för dig som arbetsgivare att veta är att arbetsgivaravgiften minskar från 31,42 procent till endast 10,21 procent från och med det år den anställda fyller 66 år. Även inkomstskatten för den anställda minskar, så det blir en win-win både för dig och medarbetaren.

Jobbonärer motionerar tillsammans

Värt att känna till vad som gäller

Att fortsätta jobba även efter pensionsåldern uppnåtts har alltså många fördelar. Samtidigt finns det ett flertal regler att ha i beaktande för att det ska gynna både medarbetare och organisation i så hög grad som möjligt.

För arbetsgivaren blir det naturligtvis även viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och personalförmåner, flexibla arbetstider och givande arbetsuppgifter. Tjänstepension är en av de jobbförmåner som svenskar rankar högst, inte minst den äldre generationen. Kom därför ihåg att också äldre medarbetare är intresserade av tjänstepension och försäkringar. Det gäller både de medarbetare som valt att fortsätta jobba av ekonomiska skäl och de som framför allt ser yrket som något stimulerande. För även om din medarbetare redan slutfört merparten av sitt arbetsliv sparas pensionen fortsatt in och ska plockas ut under många år framöver. Ju mer som avsätts till pension idag, desto mer i plånboken senare i livet. En av Benifys populäraste tjänster är den digitala rådgivningstjänsten Lifeplan, som erbjuder oberoende pensionsrådgivning medarbetarna för att ge dem ett optimerat pensionssparande för en trygg framtid. Uppskattade förmåner skapar högt medarbetarengagemang och bygger värde och uppskattning!

Guida gärna dina medarbetare så att de vet vad som gäller kring skatter och andra regler som kan vara bra att känna till om de överväger att kombinera arbete och pension. Det kan exempelvis vara läge att endast ta ut den allmänna pensionen för att inte riskera att månadsinkomsten överstiger gränsen för statlig skatt, som 2021 ligger på 44 758 kronor per månad.

Fler jobbonärer i framtiden

Pensionsmyndigheten ser man att jobbonärtrenden kan bli ännu större de närmsta åren.

– Vi kanske skulle se ett ökat antal jobbonärer om fler får kunskap om möjligheten att både jobba och ta ut pension samtidigt. Man behöver inte göra antingen eller utan det fungerar utmärkt att göra både och, säger Erik Ferm analytiker på Pensionsmyndigheten.

Vill du veta mer om hur du kan öka medarbetarnas engagemang för pensions- och försäkringsförmåner? Läs mer i vår pensionsguide för arbetsgivare.

 

LADDA NER GUIDEN HÄR