Hur mycket är din lön värd? Sambandet mellan inkomst och nöjdhet på jobbet

Senast uppdaterad: 2022-05-114 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Enligt en studie publicerad i Harvard Business Review med 2 285 medarbetare i USA, anställda i 26 olika branscher och med olika lönenivåer, kunde 9 av 10 medarbetare tänka sig att växla in en andel av sin livsinkomst i utbyte mot ett mer meningsfullt arbete.

Allt fler människor prioriterar att ha ett jobb där de känner engagemang och får stöd för balansen i livet snarare än stora löneökningar. Självklart är lönen viktig. Den är dock långt ifrån det enda som påverkar hur nöjda vi är på jobbet – eller med livet i stort.what-is-your-salary-really-worth

Den optimala inkomsten är…

I en studie uppmärksammad av Gallup, genomförd av ekonomen Dr Angus Deaton och den Nobelprisvinnande psykologen Dr Daniel Kahneman (båda från Princeton University) analyserades mer än 450 000 svar från Gallup-Healthways Well-Being Index (GHWBI), som är en daglig enkät där omkring tusen amerikaner svarar på frågor om hälsa och välmående. Studiens slutsats var att en sammanlagd inkomst på 75 000 dollar (ca 700 0000 svenska kronor) per år och hushåll är en lagom nivå för vårt känslomässiga välmående

"Oavsett var du bor så är ditt emotionella välmående så bra det kan bli vid 75 000 dollar”, förklarar Dr Deaton. ”Mer pengar än så gör ingen större skillnad. Det är som att du når ett tak där mer pengar inte ökar ditt emotionella välmående nämnvärt.”

Att vara nöjd på jobbet handlar om mer än lönen

Möjlighet till flexibel arbetstid är en viktig faktor när det gäller nöjdhet på jobbet. Att kunna gå tidigare för att hämta barnen, liksom ha möjlighet att jobba hemifrån eller på distans – till exempel på tåget på väg till jobbet – ses som stora fördelar för många medarbetare.
Ekonomisk trygghet är en annan avgörande faktor. Och ekonomisk trygghet (eller financial wellness med en internationell term) handlar om mycket mer än en hög lön.

Tillsammans med ledande ekonomer, psykologer och andra forskare genomförde
Gallup en omfattande studie om hälsa och välmående världen över. En av de största gemensamma nämnarna man fann var att människor behöver ha kontroll över sin ekonomi för att minska stress, känna trygghet och må bra.

Därför gör arbetsgivare klokt i att visa sina medarbetare hela värdet av deras kompensation. Anställda som inte känner till sin totala kompensation underskattar värdet av den, och riskerar att söka sig vidare efter något som de redan har tillgång till. Som Forbes förklarar kan förmåner utgöra en viktig pusselbit i en större ekonomisk helhetsbild. Till exempel kan Googles kostnadsfria frukost, lunch och middag öka värdet på de anställdas nettoinkomst med 10 000 dollar om året.what-is-your-salary-really-worth-

Fördelen med förmåner

I Nöjdhetsrapporten 2018 presenterar Benify resultatet från en studie där mer än 20 000 medarbetare och HR-experter deltog. Den anonyma undersökningen täckte in ämnen såsom förmåner, kompensation, privatekonomi och medarbetarengagemang. Resultatet visade ett tydligt samband mellan medarbetarnas nöjdhet med sina förmåner och deras engagemang på jobbet. Arbetsplatser där medarbetarna är missnöjda med sina förmåner riskerar alltså ett lågt engagemang bland personalen. På samma sätt blir engagemanget sannolikt högre på arbetsplatser där medarbetarna är nöjda med sina förmåner.

Nästa gång du själv förhandlar om villkoren för ett nytt jobb: se till att ta reda på hela värdet av erbjudandet från arbetsgivaren. Kommer du till exempel att kunna jobba hemifrån vid behov? Är arbetstiderna flexibla? Ingår försäkringar, tjänstepension och andra förmåner i anställningen?

Såhär sammanfattas det hela i Cornell Universitys blogginlägg Happiness through Employee Benefits: The Cost of Doing Business “Företag behöver fokusera på att erbjuda sina medarbetare stöd, få dem att känna sig uppskattade, minska deras stress och ge dem möjligheter till aktiviteter utanför jobbet som gör dem lyckliga. På senare år har vi sett allt fler arbetsgivare satsa på förmåner som gör medarbetarna lyckligare.”

Upplever dina medarbetare att du stöttar dem som individer – och känner de till hela värdet av sin total rewards?