Hållbara förmåner – så möter du dagens krav från medarbetarna

Senast uppdaterad: 2022-03-184 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hållbarhetsfrågor står högt upp på agendan för organisationer och företag världen över, och blir allt viktigare för varje dag som går. Yngre generationer, som Generation Z, attraheras av företag som har tydliga värderingar –som visar på och innebär att man vill bidra till en bättre värld.

Vi genomförde tillsammans med marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo en undersökning för att ta reda på vad som är viktigast för Generation Z. Bland resultaten, som vi redovisar i vår e-bok Gen Z fann vi att organisationer där alla uppfattas ha samma karriärs möjligheter samt som tar ett miljöansvar, är mer attraktiva för Generation Z som arbetgivare. Faktum är att en av fyra unga kvinnor och en av fem unga män säger att de skulle överväga att arbeta för en arbetsgivare som de annars inte skulle varit intresserade av – om företaget ansågs vara miljövänligt.

Tre av tio deltagare i undersökningen sa till och med att de skulle bestämma sig för att inte ta anställning hos en arbetsgivare som de annars är intresserade av, om arbetsgivarens produkter eller tjänster hade en negativ påverkan på miljön.

Hur ska då organisationer och företag göra för att möta sina medarbetares krav, och se till att de betraktas som arbetsgivare som tar ansvar för miljön och allas lika värde?

Hållbara_förmåner_2

Generation Z vill ha grönare alternativ

Ett företags förmånserbjudande kan spela en viktig roll för en medarbetares strävan efter en mer hållbar livsstil, och kan dessutom vara ett sätt att attrahera nya talanger. Vår undersökning visar att 54% av kvinnorna som tillfrågades säger att klimatkompenserande förmåner är mycket viktiga för dem.

Idag är en arbetsgivares förmåga att tillgodose varje generation genom att se över sitt förmånsutbud något som är avgörande. Genom att erbjuda rätt förmåner visar att du som arbetsgivare känner till, förstår och stödjer dina medarbetares värderingar. Men hur gör man då som arbetsgivare för att lyckas?

 

Benifys miljömärkta förmåner

Här i Sverige erbjuder många arbetsgivare sina medarbetare att ta del av förmåner från olika leverantörer via Benify-plattformen. Där är det nu också möjligt att hitta ett stort antal personalförmåner som har en miljömärkning. Det innebär att man som medarbetare enkelt och tydligt kan se vilka förmåner som är gröna och hållbara. För att klassas som en grön förmån måste förmånen med märkningen uppfylla Benifys villkor och krav. Det betyder att vi endast miljömärker leverantörer som har etablerat ett starkt hållbart varumärke, eller andra förmåner som ses som hållbara och miljövänliga jämfört med andra leverantörer i samma kategori.


Hållbara_förmåner_1

Genom att erbjuda gröna förmåner kan medarbetare göra smartare och miljövänligare val, som går i linje med deras värderingar. Det hjälper också företag att stärka sitt arbetsgivarvarumärke – och attrahera nya talanger.

Här är några exempel på miljövänliga förmåner som går att hitta i plattformen:

  • Ett urval hållbara transportförmåner, som exempelvis cyklar och kollektivtrafik
  • Carpooling och elbilar
  • Klimatkompenserande förmåner
  • Förmåner för hemstädning, där miljövänliga produkter används
  • Livsmedel, som exempelvis hemleverans av lokala produkter

Som leverantör av personalförmåner har Benify ett stort ansvar att hjälpa sina kunder att erbjuda hållbara förmåner till sina medarbetare – något som i sin tur ger positiva effekter på medarbetarnas psykiska välbefinnande. Vi känner också ett socialt ansvar i att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara i vår dagliga verksamhet.
- Jesper Johansson, hållbarhetschef, Benify


Vill du ha hjälp med att bygga en strategi för dina förmåner? Ladda gärna ner våra gratistips redan nu:

LADDA NER TIPS