Hållbar personalhälsa börjar med en hälsostrategi

Senast uppdaterad: 2023-01-055 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hälsa ligger högt på agendan för de flesta företag – men det är förvånansvärt få som har en plan för sitt hälsoarbete. Benify och Twitch Health berättar hur du skapar en hälsostrategi som gynnar både medarbetarna och organisationen.

Ökat stillasittande och minskade sociala kontakter i spåren av pandemin har fått arbetsgivare att storsatsa på personalhälsan. Men hälsoarbete utan en hälsostrategi kostar både tid och pengar som hade kunnat användas mer effektivt. Dessutom riskerar organisationen att mista befintliga och nya talanger till konkurrenter med bättre hälsoförmåner.

Syftet med en hälsostrategi

Företag satsar på hälsa av olika anledningar men det övergripande syftet är att uppnå en positiv förändring och bättre resultat inom organisationen. En väl utarbetad hälsostrategi gynnar medarbetarna både på jobbet och fritiden, samtidigt som bättre personalhälsa ger engagerade medarbetare som hjälper organisationen nå uppsatta mål.

Idag förväntar sig de flesta medarbetare ett friskvårdsbidrag – minst! Generösa hälsoförmåner har blivit ett konkurrensmedel och efterfrågas flitigt av medarbetarna. Organisationer med en genomtänkt hälsostrategi kan locka nya talanger med ett välpaketerat hälsoerbjudande.

Fredrik Karlsson, vd på Twitch Health, belyser ett vanligt misstag många företag gör i sitt hälsoarbete.

– Små, sporadiska hälsoinsatser kostar mer än vad de smakar. Många organisationer slösar både tid och pengar på initiativ som varken gynnar medarbetare eller organisationen. Samma investering kan istället läggas på att sätta ihop aktiviteter och initiativ till ett komplett hälsoprogram som organisationen har glädje av.

unknown-1594894105572

Att skapa en hälsostrategi – från start till mål

Twitch Health har arbetat med proaktiva hälsolösningar i över 20 år och hjälper företag och organisationer skapa hälsoprogram som ger medarbetare energi och glädje. Under kommande veckor släpper Twitch Health en artikelserie om hälsostrategier som visar hur organisationer kan växla upp från ”random acts of wellness” till ett systematiskt hälsoarbete. I de tre artiklarna får läsaren lära sig hur man går till väga från start till mål – från vad företag har att vinna på att ha en hälsostrategi till vanliga misstag och hur man konkret skapar en hälsostrategi.

– Med artikelserien vill vi inspirera och visa hur man får större effekt i sitt hälsoarbete. Artikelserien är starkt förknippad med Twitchs vision om att skapa energi och välbefinnande för individer och företag i samhället, säger Fredrik.

Startskottet till en hälsostrategi

En lyckad hälsostrategi börjar med ett första steg: kartläggning. Fundera på syftet och målet med hälsostrategin. Vilka ska vara med i utformningsprocessen? Vilka resurser finns i form av tid och pengar? Säkerställ att ledningsgruppen är med på banan och att det finns möjlighet att implementera strategin när den är färdig. Prata med personerna som behövs för att förverkliga strategin. Det kan vara chefer, medarbetare, fackliga representanter, skyddsombud, kommunikationsansvariga och IT.

Se även över hur stor budget organisationen lägger på företagshälsa. Budgeten är ofta utspridd på olika avdelningar, vilket kan göra det svårt att se den totala kostanden och tiden som läggs på hälsoarbete. Efter en kartläggning inser många företag att man lägger mer pengar på hälsa än vad man tror. Även medarbetarundersökningar och sjuktal kan avslöja mycket om hur hälsan ser ut inom organisationen.

Sammanställ all data och analysera insikterna. När förarbetet är gjort kan man börja formulera en hälsostrategi.

Personalhälsa_2

Paketera och kommunicera hälsoerbjudandet

Med en hälsostrategi som grund blir det lättare att paketera och kommunicera organisationens hälsoerbjudande till medarbetarna. Dålig paketering är ett vanligt misstag som resulterar i att medarbetare inte känner till erbjudandet tillräckligt väl för att nyttja det. Investeringarna i personalhälsan får därmed ingen effekt.

Modernt hälsoarbete är digitalt. Benifys omtyckta förmånsportal gör det enkelt för arbetsgivare att presentera ett komplett förmånsutbud med hälsofrämjande förmåner som medarbetarna själva kan beställa via sin personliga portal. I portalen kan arbetsgivare kommunicera företagsspecifika satsningar och lyfta viktiga budskap, information och kontaktvägar. Den smarta filtreringen gör det möjligt att skräddarsy budskap till varje enskild medarbetare så att alla har tillgång till förmånserbjudanden och information som passar just dem.

Bra personalhälsa ger hållbart arbetsliv

Arbetsgivare har en viktig roll när framtidens hälsoutmaningar ska tacklas. Benify och Twitch Health hjälper företag att uppnå bättre personalhälsa med hjälp av hälsofrämjande program och förmåner. Företag som satsar på en långsiktigt hållbar personalhälsa gör inte bare en god samhällsinsats, utan också en klok investering. Bättre hälsa ger mer engagerade medarbetare och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv – och i förlängningen god folkhälsa.


 Ta del av vår guide med handfasta tips på hur du som arbetsgivare kan jobba för en bättre personalhälsa. Guiden innehåller även en praktisk checklista, helt kostnadsfritt.

LADDA NER GUIDE