Dra ner på personalkostnader med ett digitaliserat förmånsprogram

Senast uppdaterad: 2023-12-1310 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

På senare tid har jag sett många bloggar och artiklar som fokuserar på hur företag kan stötta anställda under tuffa tider med inflation och med allt högre levnadskostnader. Det är otroligt viktigt, och anställda kan behöva akut hjälp från sina arbetsgivare för att hantera de svåra tiderna, men i den här bloggen ska jag faktiskt titta på något annat. Jag ska utforska hur team som jobbar med kompensation och förmåner på olika sätt kan möta affärsbehoven hos den alltid lika inflytelserika ekonomichefen genom att ha inställningen ”digitalt-först” i förmånsstrategin.

 

En överblick av inflationen 

En storm är på väg inom kompensations- och förmånsvärlden. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att attrahera och behålla talanger som nu (jag utmanar dig att hitta en årsredovisning som inte listar just det som ett viktigt företagsmål eller en betydande risk). Vi har precis genomlevt tre år av COVID, som har resulterat i ett betydande maktskifte från arbetsgivare till anställd. På toppen av det har vi nu global inflation.

Det tillsammans har skapat en extremt känslig balans mellan att erbjuda konkurrenskraftiga förmånspaket (den totala ersättningen var den näst största orsaken till att anställda lämnade ett företag mellan april 2021 - april 2022 enligt McKinsey) och att säkerställa att verksamheten navigerar rätt i en miljö med hög inflation. Historiskt sett korrelerar högre inflation direkt till högre omsättning för företagen, eftersom de arbetar hårt för att möta kraven från anställda som ser sina reallöner sjunka. Så det är ingen överraskning att se att de som arbetar i kompensations- och förmånsvärlden hamnar mitt emellan två motstridiga prioriteringar.

 

Nya kostnader på horisonten

Löneinflationen är på väg uppåt, även om den fortfarande släpar efter den totala inflationen. Enligt Placera.se bedömde analytiker att avtalsrörelse 2023 skulle komma att bedrivas i ett läge med en stark arbetsmarknad samtidigt som den höga inflationen har gröpt ur reallönerna. De räknade därför med högre avtal än vad som varit fallit de senaste 10–15 åren, och precis som förutspått har avtalsrörelsen i år landat på betydligt högre löneökningar än de senaste åren.

Runt om i världen, och särskilt i vissa länder, är de planerade ökningarna och inflationsnivåerna ännu mer märkbara. Regeringsdata från Argentina som släpptes i november 2022 visade att de totala lönecheckarna i september ökade med 78 % jämfört med samma tidpunkt året innan. I Turkiet höjde regeringen, för tredje gången på ett år, den nationella minimilönen i december. Det resulterade i att minimilönen nu är dubbelt så hög som i början av 2022. Behovet av att arbeta strategiskt med sina motsvarigheter på finansavdelningen har aldrig varit större för globala kompensations- och förmånsteam.

 Happy colleagues

 

Informera om hela förmånspaketet

I Benifys Compensation Gap Survey konstaterades att 8 av 10 anställda underskattar sitt totala förmånspaket. Studien visade att anställda (i genomsnitt) är omedvetna om upp till 33 % av de pengar och förmåner som deras arbetsgivare spenderar på dem, inklusive bonusar, försäkringar, subventioner och pensioner. Med tanke på att olika ersättningar är den största kostnaden för alla arbetsgivare är detta ett reellt problem för företag och organisationer, särskilt under inflationstider. I Indien till exempel, utgör grundlönen bara 40–45 % av den totala personalkostnaden för företaget, och många företag investerar stort i försörjningsfonder och andra bidragsbaserade förmåner. Att göra anställda medvetna om allt de får från ett företag har aldrig varit viktigare, vilket gör det ännu viktigare med digitala, kompletta förmånsbesked.

På Benify har vi sett att idén om vad ett komplett förmånsbesked bör vara, och hur det kan användas, sannerligen har förändrats under de senaste åren. Våra kunder och deras anställda förväntar sig en mer dynamisk upplevelse, i motsats till ett statiskt "förmånsbesked". Det gör att ”det kompletta förmånsbeskedet” kan användas som ett fortlöpande kommunikationsverktyg. Vi har sett kunder använda dem i löneöversyn, kopplat till lagerstatusuppdateringar och som en del av rekryteringsprocessen. Du har säkert fått ett erbjudande om jobb med generisk information om förmåner, så tänk om din nya arbetsgivare hade skickat informationen digitalt, och med de faktiska ekonomiska värdena för din nya tjänst bifogade, tillsammans med detaljerad information om alla tillgängliga förmåner. Tala om en bra start på medarbetarupplevelsen!

Benify gjorde nyligen en studie av 120 företagskunder ur ett finansiellt perspektiv. Efter att ha implementerat Benify, gjorde de deltagande företagen en jämförelse av sin egen löneinflation mot aktuellt branschindex. Studien visar att företag som arbetar med Benify i snitt har 0,68 % lägre löneinflation än branschsnittet. Det kanske inte låter så mycket, men för ett företag med en lönekostnad på 10 miljarder kronor och en löneinflation på 4,1 % motsvarar det ca. 3 miljoner sparade kronor bara under det första året. På tre års sikt resulterar det i ca. 9,6 miljoner sparade kronor. Detta utan hänsyn tagen till ROI från effektiviserad administration och överblick, ökad lojalitet, förbättrat engagemang och bättre hälsoresultat för anställda.

 

Mer fokus, mindre administration

I en undersökning från PWC angav 73 % av ekonomicheferna att deras företag planerar att bygga in mer automatisering och digital transformation i verksamheten, eftersom de hanterar högre kostnader och större oro för ekonomin. Så när det finns en tydlig ROI och ett solitt affärscase, kommer de att lyssna.

De team som jobbar med förmåner har också mycket på gång för tillfället. Premierna har ökat på samma gång som kostnader för leveranskedjan hos förmånsleverantörer ökar med inflationen. Samtidigt har behovet av att stötta anställda med ekonomisk trygghet och livsstilsförmåner aldrig varit större.

Förmånsteamen måste fråga sig själva; är administration det bästa sättet att använda vår tid? Bör teamet förbereda årliga belöningar manuellt, svara på frågor från anställda på grund av brist på tydlig information online och förbereda månadsrapporter för alla sina marknader? Eller är det bättre för dem att fokusera på att få valuta för pengarna från förmånsprogrammen – och att förmånerna uppfyller de anställdas förväntningar och livsbehov?

Nu är bästa tiden att digitalisera ditt förmånsprogram, så att dina team kan fokusera på projekt med högt värde och avkastning, samtidigt som de levererar en viktig affärsstrategi för att automatisera tidigare manuella processer. Våra studier visar att förmånsteam, men också de anställda själva, sparar i genomsnitt 3,5 timmar per anställd och år efter att Benify har implementerats. Resultaten åstadkoms genom en blandning av automatiseringsprocesser, mindre tid ägnad åt att hitta förmånsinformation och betydligt färre frågor att besvara, allt tack vare den personliga medarbetar- och förmånsportalen som ingår i Benify. För ett företag med 20 000 anställda är det ofantliga 70 000 timmar som, potentiellt, kan frigöras – varje år.

TRS_Data_Info_Benify

 

Företagens kostnader i siffror  

Nyss hörde jag från partners, och såg i nyhetsartiklar, att ekonomichefer har fått mycket mer makt i styrelserummen runt om i världen. Budgetar fingranskas som aldrig förr, försörjningskedjorna upplever att de kommer i kläm och behovet av att bevisa värde för varje enskild investering har ökat. För ett typiskt Fortune 500-företag är arbetskostnaderna i genomsnitt mellan 50 % och 60 % av företagets utgifter, och bara i USA står förmånerna enligt U.S. Bureau of Labor Statistics för 29,6 % av den genomsnittliga kostnaden per privat industrianställd. Det betyder att 14,8 % -17,8 % av företagets totala utgifter utgörs av personalförmåner. Med denna nivå på personalkostnader, och i en tid av global lågkonjunktur, är det viktigare än någonsin att optimera utgifterna.

AON har några mycket konkreta tips om hur en optimering av förmånsutgifter under inflation kan uppnås:

  • säkerställ att avgifter och utgifter är i linje med marknadspriserna
  • eliminera dubbelrapportering
  • granska förmånerna regelbundet för att säkerställa att de är marknadsmässiga
  • se över utnyttjandet av förmånerna för att säkerställa värde
  • titta på finansieringslösningar som multinationell sammanslagning och samlad global information för att nå storskalighet
  • se till att beslut om förmåner fattas med lämplig styrning

 

Att använda Excel i stället för ett digitalt system för att samla in avgifter och granska användning är en uppgift skrämmande nog, men att bevisa värdet? Mäta användning mot hälsoförbättringar? Engagemang mot lojalitet? Föreställ dig nu att du ska göra det globalt, på 50 olika marknader! Det blir en omöjlig uppgift.

Genom att implementera ett digitalt system för personalförmåner, får du en enda källa till realtidsdata för ditt globala förmånsprogram – och fångar inte bara upp kärndata som kostnader, demografi och användning – utan också hur dina anställda engagerar sig i förmånerna. När det kopplas mot nyckelresultat och mål, innebär det att förmånerna och dess värde kan förtydligas för en ekonomichef på bara några minuter. Det gör det också möjligt för team som arbetar med förmåner att ha datadrivna konversationer med försäkringsmäklare och leverantörer om förmånernas effektivitet. Vinn-vinn, helt enkelt!

 

Författare: Tom Saunders, Strategic Partnerships Manager, Benify.


Intresserad av att ta steget mot ett digitaliserat förmånssystem som smidigt förser dina medarbetare med personliga, genomtänkta förmåner och rabatter? Klicka här för att veta mer om Benifys medarbetarplattform! 

                                              UPPTÄCK VÅR PLATTFORM