Distans eller inte – utmaningen med att engagera medarbetare

Senast uppdaterad: 2022-11-224 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

 

Efter pandemin har det blivit allt mer accepterat att jobba hemifrån. Det som tidigare för många nästan sågs som en omöjlighet, är nu ett måste för att möta kraven från dagens medarbetare. Men det kan medföra nya utmaningar för att engagera de som bara vill jobba på distans. Det visar Benifys nya rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring”.

Det var inte längesedan som svaret på frågan: ”Kan jag jobba hemifrån?”, fick en och annan arbetsgivare där ute att skruva på sig. Arbete skedde på kontoret, så var det. I undantagstillstånd var det okej att jobba hemifrån, men givetvis mer eller mindre accepterat beroende på bransch och arbetsplats. Men så kom coronapandemin och omkullkastade alla tidigare teorier om att arbete utförs bäst på arbetsplatsen, något Benify skrivit om tidigare i rapporten ”Det nya normala – insikter och lärdomar från dagens arbetsgivare”. Att jobba på distans blev ett måste, som är här för att stanna.

Distans_1

 

Mer på arbetsplatsen – mer nöjd

I Benifys nya rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring” ställde vi frågan till nästan 16 000 medarbetare om hur de vill jobba i framtiden, men också hur engagerade de känner sig i arbetsplatsen när de jobbar på distans.

Hur vill du arbeta i framtiden?

  • Jag vill jobba både från kontoret och på distans (71%)
  • Jag har inte valmöjligheten (19%)
  • Jag vill endast jobba på min fysiska arbetsplats (6%)
  • Jag vill bara jobba hemifrån eller på distans (4%)

 

Här ser vi alltså att majoriteten vill jobba både från kontoret och på distans, något som tycks överensstämma med resten av världen, åtminstone om man ska tro en studie från Microsoft. Här säger 70 procent av 30 000 tillfrågade medarbetare världen över samma sak – de vill arbeta flexibelt. 

I Benifys nya rapport ser vi hur de som endast vill jobba på den fysiska arbetsplatsen (6 procent) är mer nöjda och känner sig ett större engagemang för arbetsgivaren. De är de starkaste ambassadörerna för arbetsgivaren och känner ett mycket starkt dagligt engagemang. Men hur ser egentligen engagemanget ut för de som endast vill arbeta på distans?

 Distans_2

Enbart på distans

En mycket intressant siffra i ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring” är nämligen de 4 procent av medarbetarna som säger att de endast vill jobba hemifrån eller på distans. De utmärker sig i att de i undersökningen uppger att de överlag är mindre nöjda, mindre engagerade och mindre lojala mot sin arbetsgivare. 

Vidare kan vi se att gruppen som endast vill arbeta hemifrån (4%):

  • Känner mindre gemenskap med kollegor
  • Skulle i större utsträckning byta jobb om bättre förmåner erbjöds annanstans
  • De mest eftertraktade förmånerna är förmåner inom arbetstid och ledighet, anpassning av hemmakontoret samt finansiella förmåner

Som arbetsgivare är det inte alltid möjligt att tillfredsställa allas behov, men man kan arbeta aktivt med att se till att de som mest vill arbeta hemifrån hålls engagerade. Kan det vara så att flexibilitet, men ändå en stark koppling till den fysiska arbetsplatsen är det recept som fungerar bäst för att känna sig både nöjd och engagerad?

 


Är du nyfiken på att veta mer om vad som engagerar dagens medarbetare och vilka förmåner som toppar lista enligt medarbetarna själva? Ladda ner Benifys rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring” nu och ta del av hur 16 000 medarbetare vill jobba i framtiden.

LADDA NER HÄR