Digitala HR-lösningar skapar positiv individualisering

Senast uppdaterad: 2023-06-156 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Världen är i tumult, och alla känner av den ökade ekonomiska pressen. Detta påverkar också arbetsgivare när det kommer till att möta sina medarbetares förändrade behov.

 

Enligt Deloitte säger 79 procent av CFO:er att deras företag planerar att integrera mer digitalisering och automatisering i verksamheten, i takt med den ökade ekonomiska oron.

För organisationer med stor geografisk spridning tenderar det att vara en särskilt stor utmaning att attrahera, rekrytera och engagera medarbetare. Oavsett om de arbetar på distans, hybrid, på kontor eller mest är på resande fot. Med de anställdas välbefinnande och flexibilitet identifierade som mångas prioriterade områden att fokusera på under 2023, måste man också se till att företagets förmånsprogram är ekonomiskt hållbart – och individualiserat. Arbetsgivare behöver vara redo att möta de anställdas ständigt förändrade förväntningar och behov. Istället för att lägga sin värdefulla tid på manuellt arbete, administration och att svara på frågor från anställda som inte hittar den information de söker.

Den föråldrade "one-size-fits-all"-metoden för att uppmuntra och uppmärksamma de anställda är inte tillräcklig. Medarbetare behöver en personlig, skräddarsydd och digital upplevelse där realtidsinformation ger svar på deras frågor. Idag är digitala HR-lösningar och den data de tillhandahåller avgörande för att individanpassa dina anställdas upplevelse när det kommer till företagets förmånserbjudande.

Letter_laptop

 

Här är tre sätt som digitala HR-lösningar och data kan hjälpa till att individanpassa företagets förmåner:

1. Allt på ett ställe, tillgängligt när som helst 

För arbetsgivare med stor geografisk spridning, ofta globalt, är hantering och individanpassning av förmåner bara möjligt med hjälp av en SaaS-plattform.

En digital förmånsportal effektiviserar och automatiserar processer, vilket garanterar bättre hantering av data och kostnader. Digitalisering och automatisering av HR-processer innebär också minskad administration genom hela medarbetarresan. Pre-, on- och offboarding förenklas med digitala checklistor, utbildningar och videos. Förmånspaket kan skräddarsys efter de anställdas individuella behov och de kan själva välja bland passande förmåner i portalen.

Visste du att anställda ofta lämnar ett företag för att de saknar insyn i, och förståelse för, de förmåner som faktiskt är tillgängliga för dem?

Det kan undvikas genom att ge de anställda en unik och digitaliserad användarupplevelse anpassad efter deras behov. Digitalt ska de kunna se övergripande löne- och belöningsrapporter, ta del av kommunikation som specifikt riktas mot dem och direkt i plattformen välja förmåner baserat på behov – när som helst, via vilken enhet som helst.

 

2. Aktuellt och relevant information i handen

En bra förmånsplattform kommer med enkel och tydlig kommunikation – och allt ska finnas tillgängligt även i mobilen. Bra system har också en app med samma funktionalitet som den webbaserade plattformen.

Visste du att över 61 procent av världens befolkning idag använder smartphones för att surfa och läsa e-post? Enligt Statista kommer det vid slutet av 2023 att finnas omkring 6,8 miljarder aktiva smartphones, vilket beräknas bli ungefär 7,7 miljarder, om inte ännu fler, år 2027.

Med smart digital kommunikation och en mobilapp kan du dela information med alla dina anställda när som helst och var som helst. Med hjälp av olika behörighetsnivåer och filter kan ditt innehåll skickas till specifika personer, grupper, avdelningar och länder. Du kan också automatisera personliga meddelanden exempelvis i samband med en anställds årsdag på jobbet, födelsedag eller när nya förmåner finns tillgängliga.

Mobil åtkomst via en app gör att de anställda kan hantera sina förmåner och till och med svara på medarbetarundersökningar på språng, vilket förbättrar den övergripande upplevelsen.


krise-kommunikation-online-laptop-hovedtelefoner

 

3. Ta beslut baserade på fakta

Genom att utnyttja HR-teknik kan företag få tillgång till och analysera information om sina anställdas användning av förmåner. På så sätt kan man som arbetsgivare bättre förstå vilka förmåner som används och vilka som inte används. Den typen av information är helt avgörande för att kunna utforma individanpassade förmånspaket och minska onödiga kostnader för förmåner som inte utnyttjas.

Nyligen delade AON några tips på hur optimering av företagets strategiska förmånserbjudande kan stödjas i tider med stigande inflation:

  • undvik överlappande förmåner som erbjuder samma tjänster 
  • se regelbundet över förmånerna för att säkerställa att de ligger på marknadsnivåer, såväl avgifter som kostnader
  • granska hur förmånerna används så att fokus ligger på rätt saker

 

Att hålla koll på kostnader och förmåners utnyttjandegrad är komplicerat och tidskrävande om det ska göras manuellt. Ännu svårare är det att visa hur förmånserbjudandet ger avkastning på investeringen eller hur det ökar medarbetarengagemanget och om det är i linje med företagets övergripande mål. Föreställ dig att göra detta manuellt, kanske globalt, på 50 olika marknader. Det är helt enkelt omöjligt.

Genom att införa ett digitalt förmånssystem får du en enda källa till pålitlig realtidsdata, som visar kostnadsfördelning, demografisk användning och hur dina anställda engagerar sig i de förmåner som erbjuds. Det gör att företaget uppfattas som modernt, progressivt och en attraktiv arbetsgivare med förmågan att jobba smidigt. 
Söker du sätt att förbättra dina anställdas upplevelse genom hela medarbetarresan? Vill du läsa mer om fördelarna med ett digitalt HR-system? Vi tagit fram en utförlig guide för att du ska kunna komma igång snabbt!

HÄMTA GUIDE!