Den viktiga kommunikationen

Senast uppdaterad: 2022-08-302 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

När information och kommunikation hanteras effektivt och transparent på arbetsplatsen sker färre missförstånd och dina medarbetare känner sig välinformerade – något som skapar trovärdighet för dig som arbetsgivare. Internkommunikation är limmet som håller ihop din organisation. Det här är extra viktigt om medarbetarna jobbar utspritt på flera arbetsplatser, liksom om du har medarbetare i olika åldrar eller från olika kulturer.

Ett vanligt misstag när det gäller medarbetarkommunikation är att använda alldeles för mycket akronymer, förkortningar och ord som ingen förstår, eller som kanske bara en liten skara är bekant med. Det gör att många känner sig exkluderade, eller rentav “dumma”. Som chef bör du se till att använda ett språk som alla hänger med i.

Skillnader mellan generationer

Varje generation har sina egna preferenser när det gäller kommunikation. Som arbetsgivare vinner du mycket på att lära dig hur varje generation föredrar att bli kommunicerad med. Lär dig vilka kommunikationsvägar alla föredrar, hur ofta du bör skicka ut information och vilken typ av information som fungerar bäst. Yngre medarbetare vill till exempel ha regelbunden information och kräver så mycket transparens det bara går från dig som arbetsgivare. De är också mer intresserade av feedback än vad många äldre är. internkommunikation-ar-limmet-som-haller-ihop-organisationen

Uppmuntra feedback

Det är viktigt att som arbetsgivare skapa en inkluderande kultur där det är högt i tak. Det ska inte bara vara okej för medarbetarna att säga vad de tycker – det ska uppmuntras. Se därför till att kommunicera väl och fråga medarbetarna om deras synpunkter och idéer. Vad vill de ha? Vad driver dem? Genom att välkomna medarbetarnas input skapar du som arbetsgivare en kultur där det råder öppenhet, uppskattning och där alla känner sig inkluderade. Glöm inte att kommunikation aldrig ska vara ensidig – framgångsrik kommunikation stavas dialog, inte monolog.  

Vill du få fler tips för bättre kommunikation på arbetsplatsen? Ladda ner Benifys nya e-bok En guide till bättre internkommunikation gratis redan idag.

LADDA NER E-BOK