Därför ska du investera i dina anställda redan idag

Senast uppdaterad: 2019-02-084 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Både företagsledare och anställda är överens om att kundnöjdhet är slutmålet i varje kundupplevelse. För att nå detta viktiga mål behövs något som ibland glöms bort – nöjda och engagerade medarbetare.

Nöjda medarbetare är produktiva medarbetare


Flexibla arbetstider, semesterdagar, friskvård – vad är det som gör medarbetare nöjda? I vår globala studie Nöjdhetsrapporten 2018 mätte vi medarbetares nöjdhet i förhållande till bland annat förmåner, belöningar, kommunikation, pension och privatekonomi. Resultaten kan bli nya riktmärken för dagens arbetsgivare som vill öka produktiviteten, arbeta kostnadseffektivt och uppnå bättre resultat.

Vår studie visar ett tydligt samband mellan förmånernas kvalitet (och kvantiteten) och medarbetarnas nöjdhet. Anställda som har tillgång till 20 eller fler förmåner är upp till 17% mer nöjda än de som har färre än tio. Dessa glada anställda är också produktiva. Vår studie visar att medarbetare som är nöjda med sina förmåner också är mer engagerade på jobbet.

Morgondagens tre viktigaste förmåner

En ny generation är på väg in på arbetsmarknaden och de har med sig nya förväntningar och behov. Yngre medarbetare anser att friskvårdsförmåner är viktigast medan samma förmån är mindre viktig för äldre anställda. Pensionsförmåner är däremot mindre viktig för yngre generationer men blir allt viktigare med åldern.

Vår studie visar att framtida generationer värdesätter omväxling och självförverkligande på jobbet. Framtidens förmåner kommer att hjälpa medarbetare att leva ett hälsosamt liv – både fysiskt och psykiskt. HR-avdelningar bör därför tänka på följande när de planerar inför framtiden:

Hälsa och välmående

Friskvård är den mest uppskattade förmånen på dagens arbetsplatser och kommer att bli lika viktig i framtiden. Eftersom yngre generationer fokuserar på välbefinnande och självförverkligande har hälsan en stor betydelse. Medarbetare med friskvårdsförmåner är 10% mer nöjda än de som inte har samma förmån.

Flexibel arbetstid och semester

En ständigt föränderlig digital värld kräver att arbetsplatsen hänger med. Flexibel arbetstid och möjligheten att jobba hemifrån är viktigt för alla åldersgrupper. 31% säger att ett större utbud av dessa förmåner skulle göra dem mer nöjda med sina arbetstider och semesterförmåner.

Mat och dryck

Dagens unga talanger anser att mat och dryck på jobbet är den bästa förmånen. 78% har tillgång till mat och dryck på sin arbetsplats – medarbetare som får denna förmån är upp till 20% mer engagerade än de som inte får mat och dryck på jobbet.

invest-in-employee-benefitsViktigt med en förmånsstrategi

Enligt vår studie Nöjdhetsrapporten 2018 är många HR-avdelningar medvetna om sina anställdas behov, men över hälften som deltog i undersökningen uppger att deras organisation inte har någon förmånsstrategi. Fördelarna med en strategi är uppenbara. Över 70% av studiens bästa organisationer uppger att de arbetar utifrån en förmånsstrategi. En strategi förhindrar inte bara onödiga kostnader och felberäkningar, strategin är också viktigt sett ur ett employer branding-perspektiv – och kan minska klyftan mellan arbetsgivare och anställda.

Medarbetarnas nöjdhet bör anses vara lika viktigt som kundnöjdhet. Nöjda anställda är lojala ambassadörer för företaget, de är dessutom mer engagerade och produktiva. Friskvård, flexibel arbetstid, mat och dryck är viktiga förmåner för morgondagens arbetskraft. En väl utarbetad och implementerad förmånsstrategi resulterar inte bara i nöjda medarbetare, men också i en produktiv och kostnadseffektiv personalstyrka – och det har du inte råd att förbise.

Ladda ner Nöjdhetsrapporten 2018 och få svar på frågor som:

Vilka förmåner uppskattas mest av medarbetarna?
Hur tänker dagens HR-ansvariga kring sitt förmånsutbud?
Hur attraherar och behåller man yngre medarbetare? 

Ladda ner e-bok