Arbetsgivarens viktiga roll i oroliga tider

Senast uppdaterad: 2024-05-105 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Skriven februari 2023 tillsammans med gästbloggare Niklas Englund, CCO på pensionsrådgivningstjänsten Lifeplan.

När mycket runtom oss är oroligt söker vi trygghet. Med hög inflation och en lågkonjunktur som knackar på dörren, kan arbetsgivare göra mycket för att lindra den ekonomiska oro som många känner. Många tvingas att se över sin situation när kostnaderna skenar iväg.

 

De senaste åren har vi fått vänja oss vid en värld i gungning – den långdragna coronapandemin avlöstes snabbt av kriget i Ukraina, som inte bara utmanat det säkerhetsläge som vi tidigare tagit för givet, utan också bidragit till ett ekonomiskt otryggt läge för människor i Europa. Förhöjda energipriser och stora kostnadsökningar för livsmedel, bensin och annat som utgör själva grundstommen för många i det vardagliga livet, gör att Sverige 2023 är ett mycket dyrt land att leva i, vilket märks i inflationen. Särskilt kännbart är det för de yngre, som aldrig har upplevt annat än en ekonomi som blomstrar.

– Vi har haft en lång tid av högkonjunktur och ekonomisk tillväxt. Det som händer nu är något som de yngre aldrig tidigare har fått uppleva, säger Niklas Englund, CCO på pensionsrådgivningstjänsten Lifeplan.

Han menar att när vissa priser ökar med tiotals procent, är det omöjligt för lönerna att höjas med motsvarande procentsats. Det går bara inte. Och när det blir allt tunnare i plånboken och krigets vindar blåser inte särskilt långt hemifrån, tenderar många att söka efter trygghet.

– Oavsett situation är det rejäla kostnadsökningar som drabbar alla just nu. Sådana saker som pension och försäkring från arbetsgivaren, kan vara en viktig del i att känna trygghet, förklarar Niklas Englund, som jobbat för Lifeplan sedan 2018.

niklas englund cco lifeplan

I samtliga av systerbolagets Benifys undersökningar de senaste åren, har både pension och försäkring legat högt på listan över de förmåner som landets medarbetare anser är viktigast. Sverige ligger långt fram när det gäller tillgänglighet till digital information om pensioner och försäkringar.  Information räcker dock inte när människor ska fatta beslut om hur de ska placera sitt pensionskapital och sina tjänstepensionspremier. Det är här Lifeplan kommer in i bilden.

– Det är intressant att se att alla åldersgrupper tycker att det här är viktigt. Många upplever dock pension och försäkring som svårt och ibland kanske som lite tråkigt. Pensionen är något som kan kännas abstrakt, i och med att det handlar om pengar som man kanske inte får förrän om 20-30 år, säger Niklas Englund.

Historiskt sett har pensionsrådgivning kopplad till arbetsgivare varit något som generellt endast har varit tillgänglig för de medarbetare som tjänar allra mest eller som har ledande befattningar. Grundtanken bakom Lifeplan är att alla oavsett inkomst, befattning och pensionsavtal, ska kunna få tillgång till gratis pensionsrådgivning finansierad av arbetsgivaren genom en licensavgift.

– Jag tycker inte att vi ska underskatta vare sig den äldre eller den yngre generationen. De yngre är mindre intresserade av sin pension, men desto mer benägna att använda sig av digitala tjänster, som till exempel rådgivning online. De äldre som ofta är bättre på att använda digitala tjänster än vad många tror är väldigt intresserade av att optimera sin pension då kapitalet är som störst och pensionsdagen inte ligger alltför långt borta.

Han fortsätter:

– Här tycker jag att många arbetsgivare är bra på att ge information om pension och försäkring, men fler borde ge medarbetarna ett verktyg som gör det möjligt för dem att lyckas med sina pensionsplaceringar, säger Niklas Englund.

När omvärlden känns otrygg menar han att det vanliga är att man vänder sig till släkt och nära vänner för att fråga om råd vad gäller alla bitar i ekonomin – vilket många gånger inte är till någon större hjälp, iallafall inte när det gäller långsiktiga placeringar.

– De kan ofta precis lika lite om de finansiella marknaderna, placeringar, och värdepapper som människor i allmänhet. Det är bättre att vända sig till någon som vet, och som kan ge oberoende råd. Att erbjuda individanpassad rådgivning är nyckeln för att trygga sina pengar.

Pensionsavtal för anställda

Lifeplan har idag över 400 000 användare och erbjuds hos fler än 1 000 arbetsgivare. Lite drygt 100 000 av användarna kommer från arbetsgivare i offentlig sektor, men en stor majoritet av kunderna är arbetsgivare i det privata näringslivet. Niklas Englunds förhoppning är att arbetsgivare i offentlig sektor i lite större utsträckning ska få upp ögonen för oberoende pensionsrådgivning.  

– Pensionsavtalet för anställda inom våra kommuner och regioner har ändrats i samband med årsskiftet och allt fler medarbetare omfattas av premiebestämd tjänstepension. Premierna i det nya pensionsavtalet (AKAP-KR) har ökat med 1,5 %, en höjning som faktiskt innebär att anställda som omfattas av kommunal tjänstepension idag har högre premieavsättning än privatanställda tjänstemän med ITP1.

Han avslutar:

 Förflyttningen från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner innebär även en förflyttning av ansvar från arbetsgivaren till medarbetaren. Därför tycker vi att det är viktigare än någonsin att erbjuda medarbetarna rådgivning, så att de kan göra kloka val.

 


Vill du veta mer om individanpassad och oberoende pensionsrådgivning? 

LÄS MER