Så bäddar API:er för ökad effektivitet och individanpassade medarbetarupplevelser

Senast uppdaterad: 2024-03-215 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ollie Eaveson Detta blogginlägg har gästskrivits av Oliver Evason, som är international advisor, buyer enablement på Benify.


Vårt förra inlägg om API:er handlade om hur tekniska framsteg på konsumentmarknaden resulterat i att användare numera förväntar sig ”Netflix-liknande” digitala upplevelser – när det gäller allt från kommersiella sajter till plattformar deras arbetsgivare tillhandahåller. En annan vanlig utmaning vi tog upp är att företag ofta förvarar HR-data utspridd i en rad olika system som saknar interoperabilitet. Detta sätter i sin tur käppar i hjulen för medarbetarnas förmånsupplevelser, och gör det svårt för arbetsgivaren att få valuta för sina investeringar i förmånerna.

CIO:er och ansvariga för Human Capital Management-system (HCM) eftersträvar effektivare lösningar för att föra över data mellan deras HCM och deras ekosystem för belöningar och förmåner. API:er och dataintegrationer gör det möjligt att skapa moderna och personliga upplevelser inom medarbetarförmåner – lika moderna som dem vi vant oss vid på konsumentmarknaden.

team discussion in work

Vad medarbetare och arbetsgivare behöver

Benifys rapport The Benefits Factor samt en undersökning av Deloitte har båda belyst faktumet att olika åldersgrupper har olika behov på arbetsplatsen. Om man tar det i beaktande kan man skapa en miljö där folk känner att de både har möjlighet att växa och utvecklas, samt skapa maximalt värde för organisationen. Helt enkelt en miljö där folk vill stanna.

Många organisationer har insett att det dels är invecklat, dels leder till mycket manuellt arbete, att försöka handskas med förmånsdata från flera olika källor. Det hela blir inte enklare om man samtidigt försöker lyssna mer på sina medarbetare och lägga till förmåner som möter deras behov, kanske rentav på flera olika internationella marknader.

En modern API-lösning kan lösa alla dessa problem – helt enkelt genom att göra data mer lättillgänglig och uppdaterad. Detta förbättrar i sin tur medarbetarupplevelsen eftersom det möjliggör personlig kommunikation kring förmåner.

Så säger experterna

Jag frågade Jonathan Bruce, VP of International Sales på Benify, om trenderna och utmaningarna som ansvariga för HCM-system berättar om. Jonathan svarade att det finns två utmaningar som blir allt viktigare: dels kostnaden för databehandling i distributionskedjan för förmåner, dels behovet av dataeffektivitet inom företagens samlade IT-lösningar.

Även om företagen migrerat sin HR-data till molnet, återstår ofta frustrerande problem relaterade till förmånsdata. Därför blir det en utmaning för HCM-systemansvariga att möta medarbetarnas krav på förmåner och ersättning. I vissa fall använder man sig av tredjepartslösningar för att stödja manuella uppdateringar av data – trots att det finns andra tekniska lösningar som kan få bukt med dessa utmaningar på ett sätt som minimerar medarbetarnas frustration.

Här är ytterligare några viktiga observationer från Jonathan Bruce:

”API-integrationer betraktas alltmer som en hygienfaktor när det gäller leverans och hantering av en modern plattform för HR-förmåner. Vi på Benify, som erbjuder marknadens bästa plattform, samarbetar med alla populära HCM-system för att inte bara automatisera regelbundna dataöverföringar, utan även reducera risken för felaktigheter i datan.

När organisationer byter från andra förmånsplattformar till Benify är det vanligt att vi ersätter processer för manuella överföringar av HR-datafiler med ett automatiserat API, som synkroniseras med all inmatning av medarbetardata. Några enkla exempel att börja med kan vara att automatisera data om anhöriga, eller automatisera inläsning av lönespecifikationer. Allt detta möjliggör en personaliserad användarupplevelse med relevant, aktuell information om de händelser som är viktiga för de anställda.

Vårt uppdrag är att förenkla datautbyte, till en låg kostnad och med ett lätt handlag, mellan alla våra kunders tekniska system. Därmed hjälper vi dem att maximera effekten av sina investeringar i förmåner, med hänsyn tagen till medarbetarnas unika behov. Som en oberoende leverantör av förmånsteknologi vill vi erbjuda friktionsfria ’on demand’-upplevelser för medarbetare.”

Jonathans kommentarer belyser det tydliga värdet av att använda API:er för att förbättra medarbetarupplevelsen. En personaliserad upplevelse är något som ständigt efterfrågas av anställda i moderna organisationer.

colleagues in office

Kraften i integrationer

Moderna integrationer möjliggör förbättrade användarupplevelser och kan skapa en mer exakt, användbar datapool för ett företags alla HR-tekniklösningar. Tänk dig exempelvis att en medarbetare behöver addera en anhörig till sitt privata sjukvårdsskydd. Denna sorts åtgärd kräver att medarbetaren gör ändringen och sedan väntar på att ändringen ska träda i kraft – vilket vanligtvis tar en månad eller mer. Med ett API skulle medarbetaren kunna få sina anhöriga täckta inom några minuter.

Moderna integrationer leder till oändliga möjligheter. Du kan använda denna sorts tekniska lösningar för att få de senaste livförsäkringspriserna, upptäcka alternativ för förmåner relaterade till barnomsorg, eller använda geolokalisering för att hitta lokala gym eller vårdgivare.

I nästa blogginlägg om API:er kommer Jonathan få sällskap av Magnus Hedner, Head of Integrations på Benify, för att diskutera hur API:er gör att man kan använda HR- och förmånsdata för att få nya insikter, och lösa de utmaningar som HCM-ansvariga och CIO:er står inför.


Intresserad av hur Benify kan hjälpa dig att förbättra medarbetarengagemanget via tekniska integrationer? Prata med en expert idag för att lära dig mer om vår API-funktionalitet.