Arbetskultur: 4 steg för en omtänksam miljö

Senast uppdaterad: 2022-05-034 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Medarbetarna är hjärtat i varje organisation.

Vi är alla människor med liknande behov. Enligt Maslows behovstrappa, skapad på 1940-talet av den amerikanska psykologen Abraham Maslow, har varje individ behov av erkännande, gemenskap, självförverkligande och att uppnå sin fulla potential.

En del av dessa behov tillgodoses framför allt genom meningsfullt arbete och meningsfulla relationer. För att kunna attrahera och behålla talanger till din organisation behöver du som arbetsgivare tillhandahålla verktyg som stöttar de här behoven. För att lyckas behöver du först och främst skapa en positiv och omtänksam arbetsplatskultur.

Här är 4 steg som hjälper dig på vägen till en positiv kultur på arbetsplatsen: 4-steg-till-en-omtanksam-arbetskultur

1. Acceptera människor som de är

Det viktigaste i en arbetsplatskultur är att medarbetarna känner att de är accepterade som de är, oavsett ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning eller hudfärg.

Såhär beskrivs detta av författaren och forskaren Brené Brown i hennes bok Mod att vara sårbar: i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete (Daring Greatly):

"Tillhörighet är det medfödda mänskliga behovet av att vara en del av något större än oss själva. Eftersom denna längtan är så grundläggande försöker vi ofta uppnå tillhörighet genom att försöka passa in och söka bekräftelse, vilket inte bara är tomma substitut för tillhörighet utan ofta hindrar oss från att uppnå det. Eftersom verklig tillhörighet bara uppstår när vi visar oss för världen som de autentiska, ofullkomliga människor vi är kan vår känsla av tillhörighet aldrig bli större än vår nivå av självacceptans.”

Med andra ord: Varje medarbetare behöver känna sig trygg, sedd, värdefull, lyssnad på och respekterad.

2. Integrera teambuilding i arbetet

Så hur skapas egentligen en arbetsplatskultur? Det sker under hela medarbetarupplevelsen, i medarbetarnas interaktion med varandra, liksom i hur chefer och ledningsgrupp agerar. Relationerna på arbetsplatsen spelar en avgörande roll för internkulturen.

För att positiva relationer ska uppstå behöver medarbetarna arbeta tillsammans på ett sätt som bygger förtroende och främjar samarbete. Skapa projekt som uppmuntrar samverkan i grupp. Interaktionen kollegor emellan bidrar inte bara till sammanhållningen, utan hjälper också till att skapa det förtroende som är så avgörande när det gäller problemlösning.

3. Välkomna feedback

Uppmuntra till dialog genom att välkomna feedback. Hur kan du ta reda på vad dina medarbetare verkligen tycker? Använd enkäter med möjlighet att svara anonymt för att få medarbetarna att känna att deras åsikter räknas. 4-steg-till-en-omtanksam-arbetskultur-medarbetarengagemang

Genom enkäter kan du upptäcka nya perspektiv som kan ligga till grund för olika slags förbättringar. Regelbundna undersökningar är ett kraftfullt verktyg för att få färska insikter och kunna mäta till exempel nöjdhet över tid.

4. Visa medarbetarna att deras insats är viktig

För att medarbetarna ska känna samhörighet med företaget behöver de uppleva att deras insats är viktig för verksamheten.

Visa medarbetarna att de har en viktig roll att fylla genom att visa hur deras arbete bidrar till att göra hela företaget framgångsrikt. För till exempel en programmerare kan det handla om att visa hur koden de producerar förbättrar funktionaliteten i företagets tjänster eller produkter, samt hur tjänsten eller produkten underlättar livet för företagets kunder eller slutanvändare.

Vill du lära dig mer om hur man skapar en omtänksam kultur för sina medarbetare? Ladda ner Benifys e-bok Medarbetarengagemang: så maximerar du dina anställdas potential gratis redan idag!

LADDA NER E-BOK