3 sätt att öka medarbetarnas engagemang med hjälp av kommunikation

Senast uppdaterad: 2020-03-184 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ett företags rykte och externa varumärke är visserligen viktiga faktorer för medarbetarupplevelsen. Ännu viktigare är dock kommunikationen – närmare bestämt hur företaget kommunicerar med sina medarbetare.

Varför är då kommunikationen så viktig? Med kommunikation kan företaget knyta medarbetarna till sig, skapa en känsla av samhörighet och stärka företagskulturen – vilket i sin tur leder till högre medarbetarengagemang.

Här är 3 tips om hur du kan öka medarbetarnas engagemang med hjälp av kommunikation:

1. Vikten av medarbetarenkäter och att använda rätt kanaler

För att kommunikation ska vara effektiv måste man använda rätt kanaler. Ett företag behöver använda rätt plattformar för att kommunicera sitt budskap till medarbetarna, men också för att kunna ta emot feedback och synpunkter från medarbetarna för att kunna skapa diskussion. Det gäller alltså att skapa möjligheter för tvåvägskommunikation. Lika viktigt är att skapa plattformar där medarbetarna upplever att de blir lyssnade på, och att deras åsikter är värdefulla för företaget. engagemang-genom-kommunikation

Genom att använda rätt kommunikationskanaler kan företaget skapa kontakt med medarbetarna och känna av stämningen i organisationen. Medarbetarenkäter är ett av de mest effektiva verktygen för att ta reda på vad de anställda tycker och vill ha. Med enkätundersökningar kan man också mäta hur nöjda och engagerade medarbetarna är för att få värdefulla insikter om medarbetarupplevelsen. Sist men inte minst signalerar enkäter att arbetsgivaren är beredd att lyssna på medarbetarnas förslag och idéer. Det bidrar också till att skapa en öppen och inkluderande kultur.

Att låta medarbetarna välja mellan förinställda svarsalternativ kan visserligen ge stora mängder värdefull data att arbeta vidare med. För att engagera medarbetarna är det dock bra att använda enkäter där det också finns möjlighet till fritextsvar där medarbetarna kan uttrycka idéer, åsikter och feedback med sina egna ord.

2. Ta reda på vilken kommunikation just dina medarbetare föredrar

Vilken kommunikationskanal som är mest effektiv och uppskattad skiljer sig åt mellan olika generationer. Det här är viktigt att tänka på för att kunna engagera varje enskild medarbetare.

Organisationer har mycket att vinna på att känna till vilken plattform varje generation föredrar, hur ofta man bör kommunicera och vilken typ av meddelanden som fungerar bäst. Till exempel verkar babyboomers – även om många har tagit till sig den nya tekniken – föredra samtal ansikte mot ansikte, och att läsa information i tryckt form.

Millennials å sin sida har mer eller mindre vuxit upp med internet. För att kommunicera effektivt med denna generation, liksom efterföljarna i generation Z, bör företag nyttja möjligheterna med digitala kanaler såsom Facebook, WhatsApp, LinkedIn och SnapChat.digital-kommunikation

3. Använd storytelling för att engagera mera

Transparens i arbetslivet har förmodligen aldrig varit så viktigt som nu. Dagens medarbetare, framför allt millennials och generation Z, behöver veta och förstå på djupet vem de arbetar för – och varför de ska bry sig.

Därför behöver företag inte bara kommunicera ut uppdaterade policys, nyanställningar och annan generell information om vad som händer i organisationen, utan även dela med sig av berättelser som berör medarbetarna som människor. Storytelling är ett effektivt sätt att fördjupa medarbetarnas känsla av tillhörighet med företaget. Sådana berättelser kan till exempel handla om hur och varför företaget grundades, vilka upp- och nedgångar man haft längs vägen och hur man har dragit lärdom av motgångar. Viktigt är att visa sårbarhet och lyfta fram människorna bakom bolaget.

Vill du veta mer om hur man kan förbättra kommunikationen på arbetsplatsen? Ladda ner Benifys e-bok Medarbetarengagemang: så maximerar du dina anställdas potential helt gratis redan idag!

LADDA NER E-BOK