10 tips för att motivera medarbetarna 2018

Senast uppdaterad: 2022-09-059 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vad är det bästa sättet för den moderna arbetsgivaren att motivera och engagera sin personalstyrka under 2018? I egenskap av världens största och oberoende leverantör av HR tech-lösningar som bidrar till ett ökat medarbetarengagemang – vet vi ett och annat om hur du ska göra för att motivera dina medarbetare och öka produktiviteten. Här delar vi med oss att tio tips på hur du ska agera som arbetsgivare om du vill engagera, motivera och behålla dina medarbetare.

Vad är medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang är inte bara en fluga just nu, det är något som kan ha långsiktig inverkan på ditt företag och hur bra det går. Dagens HR-funktion gör mer än att rekrytera och lösa dagliga HR-frågor. Som arbetsgivare måste du engagera dina medarbetare för att de ska nå sin fulla potential. För att kunna engagera behöver du ta reda på vad dina medarbetare vill och vad de gillar. Ett exempel är att ta reda på vad de tycker om sina förmåner. Du behöver en strategi.

Hur kan engagerade medarbetare hjälpa ditt företag?

Att ha medarbetare som är engagerade kan ha en stor och positiv inverkan på hur ditt företag går. Med engagemang menas inte bara inverkan på produktiviteten, utan även på lönsamheten. Arbetsplatser som har engagerade medarbetare har mindre personalomsättning och högre närvaro än de arbetsplatser som inte har engagerade medarbetare. Att låta medarbetarna vara ambassadörer för ditt företag hjälper dig i din rekrytering av nya talanger – eftersom ryktet om din arbetsplats lätt sprider sig. Det goda ryktet kommer i sin tur göra att du kan locka till dig och behålla de allra bästa kandidaterna,

Hur engagerar du bäst dina medarbetare? Här är vår topplista!

1. Förstå vad som är medarbetarengagemang på din arbetsplats

Hur du väljer att arbeta med engagemang på din arbetsplats beror till mångt och mycket på var ni finns geografiskt, storleken på ert företag och vilken bransch ni verkar i. Vilket är ditt och ert största mål för att engagera medarbetarna? Är det för att attrahera nya talanger? Eller för att öka kvaliteten på era produkter eller att nå en högre vinst? Det finns tyvärr inget universalrecept för att lyckas med att öka engagemanget. Enligt en nyligen gjord undersökning av Gallup känner sig endast 13% engagerade på sin arbetsplats. Tråkiga siffror, eftersom det påverkar din arbetsplats så mycket.

2. Definiera era värderingar, mål och företagskultur 

Vet dina medarbetare helt och hållet vad ditt företag handlar om och vad era mål är? Att få medarbetarna mer engagerade är mycket enklare om de förstår varumärket och vad förväntningarna på framtiden är. Visste du att medarbetare som förstår sin arbetsgivares visioner, mål och värderingar (core values) är 28% mer engagerade än dem som inte förstår eller känner till dessa? Förutom det får arbetsplatser som är duktiga på att sammankoppla förmånsutbudet till sina värderingar en högre uppskattning av förmånerna. Det i sin tur leder till mer engagemang.

3. Sätt en strategi för medarbetarengagemang – för belöningar, förmåner och kommunikation

Innan du skapar en strategi, ta reda på vad det är som driver engagemang på just din arbetsplats. Det bästa sättet att göra detta är att titta på data. Genom att kombinera kvantitativa data (statistik, siffror och Excel-blad) och kvalitativa data (medarbetarundersökningar, onboarding/offboarding intervjuer etc.), får du en grund att stå på när du ska utforma en strategi. Du får reda på vilken sorts belöningar som ger mest effekt, vilka anställningsförmåner som fungerar i din bransch och hur de olika generationerna kommunicerar. Fördelarna är många. Medarbetare som har en arbetsgivare som har en strategi är 20% mer nöjda med sina personalförmåner och 19% mer övertygade om att deras förmåner är bättre än hos andra arbetsgivare.

4. Håll ihop ditt arbetsgivarvarumärke

Din medarbetarupplevelse bör höra ihop med ditt arbetsgivarvarumärke. Därför är det viktigt att se till att medarbetarna upplever dig som arbetsgivare ungefär lika – oavsett på vilket kontor i världen de jobbar på. Detta ska också gälla oavsett om dina medarbetare arbetar på t.ex. er fabrik eller på ert huvudkontor, labb, IT-avdelning eller vad det kan vara. Se till att anpassa så att varumärket upplevs detsamma var dina medarbetare än arbetar. Självklart kommer länders olika kulturer och företagsklimat spela in, men det är upp till dig att se till att ni håller ihop ert företag. 

5. Förbättra din kommunikation med medarbetarna

Erbjuder ditt företag något som andra inte gör? Se till att dina medarbetare vet om det. För att de ska ha koll på era personalförmåner och möjligheter som ni som företag erbjuder, måste du kommunicera detta antingen via en smartphone, medarbetarportal, intranät eller via mail. Hur arbetsplatser kommunicerar kan se väldigt olika ut. På Benify skickade vi nyligen samma mail till två företag, varav ett var till ett känt retail-företag inom sport och fritid, och det andra var till ett försäkringsbolag. På retail-företaget öppnade 69% mailet på smartphone. På försäkringsbolaget öppnade 77% mailet på dator. Hur gillar dina medarbetare att kommunicera? Ta reda på det och anpassa dina budskap därefter. 

BENIFY_Top 5 employee benefits for millennials in the workplace

6. Utveckla chefer och managers

I Benifys senaste medarbetarundersökning frågade vi över 20 000 medarbetare vad de värdesatte mest vid val av ny arbetsgivare. Det vanligaste svaret blev bra chefer och ett gott ledarskap. Att anlita chefer och managers som verkligen förstår ditt arbetsgivarvarumärke är det enda sättet att verkligen få till engagemang bland medarbetarna. Har dina medarbetare en “dålig chef” så spelar det ingen roll hur mycket förmåner eller annat som du erbjuder. Se till att dina chefer vet vad ett gott ledarskap innebär.

7. Erbjud rätt personalförmåner 

När du väl har hittat rätt chefer – erbjud rätts sorts personalförmåner. Att erbjuda sina medarbetare fler och fler förmåner är något som blivit en trend de senaste åren. Och den verkar bara växa. Benifys medarbetarundersökning visar att särskilt de yngre medarbetarna lägger stor vikt vid att deras framtida arbetsgivare erbjuder rätt sorts förmåner. De flesta förmåner är lika uppskattade och viktiga för alla åldersgrupper, däremot är det skillnad mellan vilken plats på medarbetarnas “topplista” som de hamnar. Äldre medarbetare tycker exempelvus att pensionsförmåner är mycket viktiga. Bland de yngre medarbetarna hamnar mat-och dryckesförmåner allra högst på vill-ha-listan.

8. Ge dina medarbetare rätt kompensation

När dina medarbetare får frågan om vad de får i kompensation kommer de med största sannolikhet att tänka på sin nettolön. Alla försäkringar, pensionsinbetalningar, resor, event och konferenser som ert företag står för glöms lätt bort. Enda sättet att få medarbetarna att verkligen förstå sin totala kompensation är att förpacka detta på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. Ett förslag är att göra det i en medarbetarportal.

9. Uppmuntra kompetensutveckling och karriärskliv

Att erbjuda möjligheter till karriärsutveckling inom företaget är ett av de stora fokusen inom HR idag. Gör det möjligt för dina medarbetare att utvecklas inom företaget. Det kommer leda till nöjdare medarbetare som känner att de har en chans att växa. Ett sådant rykte sprider sig lätt bland dem som vill börja arbeta hos er. I vår medarbetarundersökning var möjligheten att kompetensutvecklas, utbildas och göra karriär inom ett företag en av de topp fem mest populära personalförmånerna.

10. Gör en medarbetarenkät 

Har du gjort en strategi? Känner företaget av effekterna? Glöm inte att en strategi inte ska vara huggen i sten. Medarbetare ändrar sina beteenden och det gäller för dig att hänga med. I vår undersökning sa åtminstone hälften av de mest framgångsrika företagen att de skickar ut en medarbetarenkät minst en gång om året. Genom att göra det du också, kan du tydligt se hur beteenden eller åsikter förändras över tid. Det är viktigt att du vågar utmana dig själv genom att ompröva tidigare idéer. Vad som attraherade nya medarbetare förra året, kanske inte alls funkar nästa år. 

 

Vill du veta mer om hur du kan engagera din personalstyrka? Ladda ner Benifys e-book 5 nycklar som maximerar medarbetarnas potential helt kostnadsfritt.

Vill du veta hemligheten bakom 2018:s mest engagerade arbetsplatser? Ladda ner Benifys Nöjdhetsrapporten 2018 helt kostnadsfritt.