5 anledningar att erbjuda dina medarbetare flexibla förmåner

Senast uppdaterad: 2021-06-185 minuters läsning

Prenumerera på vår blogg

Dagens medarbetare efterfrågar en hög grad av flexibilitet och valfrihet när det kommer till det mesta i arbetslivet: från när och var själva arbetet kan utföras till vilka personalförmåner de kan nyttja. Och allt fler arbetsgivare använder just flexibla förmåner som ett sätt att sticka ut i konkurrensen om eftertraktad kompetens.

Är du nyfiken på vilka fördelar som finns med att erbjuda dina medarbetarna flexibla förmåner? Här nedan listar vi de fem främsta anledningarna till att ge dina anställda möjlighet att individanpassa sina förmåner utifrån sina egna behov och preferenser.

1. Ökat engagemang

Vilken arbetsgivare vill inte ha ett högt engagemang bland sin personalstyrka? Flera studier har visat på sambandet mellan förmåner, nöjdhet och medarbetarengagemang.

I vår undersökning om Framtidens arbetsliv, med 32 000 deltagare, uppgav 80% av dem som var mycket nöjda med sina förmåner att de också var mycket engagerade på jobbet. Andelen högt engagerade bland alla deltagare var 66%. Sambandet blir lika tydligt om man vänder på steken: bland medarbetarna som var mycket missnöjda med sitt förmånsutbud uppgav 14% att de var mycket oengagerade på jobbet; att jämföra med 4% sett till alla deltagare.

Vad kan man då som arbetsgivare göra om ens medarbetare inte är så nöjda med sina förmåner som man skulle önska? I vår undersökning fick medarbetarna också uppge vilka faktorer som skulle öka nöjdheten. Efter ”större utbud och rabatter” och ”tydligare information” placerade sig ”mer individanpassat utbud”, vilket prioriterades av 48% av deltagarna.

2. Ökad produktivitet och bättre prestationer

Produktiva medarbetare gör organisationen mer effektiv. Sedan mitten av 1990-talet har det amerikanska analysföretaget Gallup samlat data kring medarbetares välmående, produktivitet och prestationer. World Economic Forum genomförde en metaanalys av 339 olika Gallup-undersökningar. Analysen, som omfattade nästan 1,9 miljoner medarbetare och prestationer från mer än 82 000 avdelningar, bekräftade korrelationen mellan medarbetares välmående, produktivitet och prestationer genom alla branscher och regioner.

Så vad kan arbetsgivare göra för att öka medarbetarnas produktivitet? Öka nöjdheten och engagemanget. Och hur får man nöjda och engagerade medarbetare? Bland annat genom att erbjuda attraktiva – och flexibla – förmåner.flexibla förmåner

3. Starkare företagskultur

Konkurrensen om kompetensen är hård idag, och att kunna attrahera talanger är en utmaning för många arbetsgivare. Det finns förstås en rad faktorer som kan avgöra kandidaternas val i slutändan, men en stark företagskultur spelar en allt viktigare roll.

Företagskulturen är inte bara viktig för att attrahera nya talanger, utan även för att behålla befintliga medarbetare. Att erbjuda rätt förmåner bidrar till en positiv företagskultur där medarbetarna känner sig uppskattade. Och om förmånsutbudet är flexibelt ökar chanserna att varje medarbetare hittar något som är relevant för just dem.

Transparens, tydliga värderingar och effektiv kommunikation är andra avgörande byggstenar för en kultur som får medarbetarna att blomstra.

4. Starkare arbetsgivarvarumärke

Att erbjuda flexibla förmåner stärker också ditt employer brand. Det visar att din organisation kan leverera ett erbjudande som matchar behov och efterfrågan från dagens anställda. I den stora undersökning som låg till grund för Förmåns- & engagemangsrapporten uppgav 66% av svenska anställda att det är viktigt för dem att deras arbetsgivare erbjuder ett flexibelt förmånsutbud, medan 61% skulle överväga att byta jobb för att få tillgång till flexibla förmåner.

Två arbetsgivare som tagit fasta på detta, och använder flexibla förmånspotter som ett verktyg för att attrahera och behålla medarbetare, är Absolut Company & Pernod Ricard och forskningsinstitutet RISE.

Flexibiliteten i förmånsutbudet ökar nöjdheten. Och nöjda medarbetare är betydligt mer benägna att agera positiva ambassadörer för ditt varumärke i sin kontakt med andra.

5. Välmående medarbetare

Arbetet har en stor betydelse för de flesta människors hälsa och välmående. Jobbet är en del av vår identitet; en plats för personlig utveckling, socialt utbyte och en känsla av att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Men jobbet är förstås inte allt: hur vi mår påverkas av en mängd faktorer bortom arbetsplatsen. Och som arbetsgivare kan man stötta sina medarbetares hälsa inom fler områden än man kanske tror; något som också efterfrågas av dagens anställda.

Vår stora undersökning om Framtidens arbetsliv visar nämligen att medarbetarnas syn på arbetsgivarens ansvar delvis skiljer sig åt från HR:s. Till exempel anser fler medarbetare än HR-ansvariga att arbetsgivare bör ta ett mycket stort ansvar för sina anställdas fysiska och mentala hälsa, men även privatekonomiska trygghet (ofta kallad financial wellness).

Att erbjuda flexibla förmåner, där var och en kan hitta något som hjälper just dem att må bra, visar att du som arbetsgivare verkligen bryr dig om dina medarbetare som människor; inte bara som anställda.Vill du veta mer om de senaste trenderna inom förmåner och engagemang? Ladda ner rapporten Framtidens arbetsliv: vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare.

FRAMTIDENS ARBETSLIV